Til hovedinnhold

CO2-transport

CO2-transport

CO2-håndtering er et av de viktigste tiltakene for å redusere verdens CO2-utslipp. Siden CO2 vanligvis ikke vil fanges og lagres på samme sted, vil vi i nær framtid måtte transportere store mengder CO2, hovedsakelig med rør eller skip. Vår forskning gir svar på hvordan CO2-transporten kan gjøres på en trygg og økonomisk måte.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Nøyaktige målinger av egenskapene til CO2-rike blandinger (det vil si CO2 med urenheter)
  • Simulering av dynamisk strømning, trykkavlastning og trykkbølgeforplantning i rør eller brønn
  • Kopling mellom termo- og fluiddynamikk (robuste, nøyaktige og effektive metoder)
  • Koplet fluid-struktur-modell for modellering av løpende brudd i CO2-transportrør (samarbeid med SINTEF Industri)
  • Varmeovergang gjennom rør eller brønn
  • Nøyaktige målinger av CO2-blandingers termofysiske egenskaper, inkl. faselikevekt
  • Skipstransport av CO2

Metode:

Vi har utviklet et eget modelleringsrammeverk for flerfase-rørstrømning av CO2 og CO2-rike blandinger. Metoden er særlig utviklet med tanke på å kunne fange trykkbølger, noe som er nødvendig for å modellere løpende brudd. Flere ulike strømningsmodeller og termodynamiske tilstandslikninger er lagt inn. Vi har utviklet et svært nøyaktig laboratorieoppsett for å måle faselikevekt for CO2-blandinger ved tilstander relevant for CO2-håndtering. Slike data trengs for å lage nøyaktige modeller for CO2-egenskaper. Vi er i for tiden i ferd med å konstruere og bygge to ECCSEL-laboratorier, ett for trykkavlastning av rør og beholdere, og ett for måling av viskositet og tetthet.

I videoen under forklarer Svend Tollak hvorfor det er viktig å forske på CO2-transport. 

Relevante prosjekt

BIGCCS
International CCS Research Centre


ECCSEL
European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure

Kontakter