Til hovedinnhold

SINTEF SeaLab

SINTEF SeaLab

Miljølaboratoriene ved SINTEF SeaLab er etablert for å støtte forskningsaktivitetene. Våre laboratorier er godt instrumentert og fleksible for ulike typer miljøundersøkelser.

SINTEF Sealab
SINTEF SeaLab

Ved SeaLab samarbeider vi blant annet med SINTEF Ocean og NTNU, og tilbyr en rekke eksperimentelle fasiliteter som dekker de viktigste elementene i marine næringskjeder. Vårt fokus er å utvikle eksperimentelle systemer som simulerer naturlige prosesser og også etterligner skjebne, adferd og effekter av miljøgifter i resipientene.

Vi utfører også omfattende feltstudier offshore og i strandsonen, og har et feltlaboratorium i Svea på Svalbard, der vi kan utføre eksperimentelle studier i arktiske strøk.

Ved SINTEF SeaLab kan vi tilby laboratorietjenester ved:

Publisert 20. juni 2016
Forskningsleder

Kontakt

Besøksadresse:
Brattørkaia 17 c, 7010 Trondheim

Kontaktperson: