Til hovedinnhold

Berglaboratoriene

Berglaboratoriene

SINTEF og NTNU tilbyr et bredt spekter av laboratorie- og feltundersøkelser i et felles forsknings- og utviklingslaboratorium.

SINTEF og NTNU har et tett samarbeid og felles eierskap til utstyr for ingeniørgeologiske og bergmekaniske laboratorieundersøkelser.

I tillegg til standardisert testing, brukes Berglaboratoriene til forskning og utvikling, for bedre kunnskap og forståelse av hvordan ulike egenskaper påvirker geologiske materialers styrke og bestandighet.

Berglaboratoriene flyttet i 2019 inn i et helt nytt bygg, spesialbygget for våre testapparater. Her er det god plass, strømlinjeformet mottak av prøver og fordeling til ulike rom for testing. Berglaboratoriene ligger rett ved kontorene til SINTEFs forskere og NTNUs undervisningspersonell.

Laboratorie- og felttjenester

 

Oversikt over alle tester vi utfører i laboratorie og felt

Publisert mandag 11. mai 2020
Laboratorieleder
976 05 573

Kontakt

Besøksadresse og levering av prøver:

Berglaboratoriet 
S.P. Andersens vei 13 A
7031 Trondheim

Kontakt: Joakim Eggen