Til hovedinnhold

Arbeidsfysiologisk laboratorium

Arbeidsfysiologisk laboratorium

Laboratoriets hovedoppgave er å bidra til nye forskningsresultater til nytte for industri, næringsliv og helsesektoren. Laboratoriet byr på unike muligheter for testing av mennesket i ekstreme miljø (varme, kulde, vind).

Arbeidsfysiologisk laboratorium
Arbeidsfysiologisk laboratorium

Laboratoriet er fullt utstyrt for fysiologiske målinger av blant annet kropps-temperaturer, hjertefrekvens, muskel-aktivitet, metabolisme og lungefunksjon. De samme målingene blir også utført i felt eller på arbeidsplassen ved bruk av lett bærbart utstyr. Vi leverer FoU- og testtjenester for et bredt spekter av kunder.

Vi studerer hvordan kroppen fungerer under arbeid og hvile, og ved eksponering til ulike omgivelsesforhold (kulde, varme). Denne kunnskapen brukes for å bedre helse og sikkerhet for personer i arbeid, fritid og i hjemmet.

  • Måling av fysiologiske og kognitive parametere
  • Helse, sikkerhet og yteevne i ekstreme arbeidsmiljø
  • Bekledningsfysiologi
  • Hypotermi
  • Varmestress
  • Standardisert testing og evaluering av personlig beskyttelsesutstyr
  • Validering av sensorer
  • Manikin for evaluering av isolasjon i bekledning

SINTEF tilbyr standardiserte tester for sertifisering av personlige flytemidler, redningsdrakter og klær for beskyttelse mot kulde.

Publisert onsdag 19. november 2014
Seniorforsker
982 45 138

Kontakt

Kontaktperson: Øystein Wiggen

Besøksadresse:
Prof. Brochs gate 2, 4. et.
Miljøbygget/Teknobyen
7030 Trondheim

Postadresse:
SINTEF Digital
Avd. Helse
Postboks 4760 Torgarden
7465 Trondheim