Til hovedinnhold

Jorunn Skjermo

Seniorforsker

Jorunn Skjermo

Seniorforsker

Jorunn Skjermo
Telefon: 982 45 040
E-post:
Avdeling: Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1847501

I 2016 utførte SINTEF Ocean et oppdrag (TAREAL 1) for Møre og Romsdal fylkeskommune der matematisk modellering viste at betingelsene for dyrking av makroalger, og da spesielt sukkertare, ser ut til å være spesielt gode i relativt eksponerte områder langs kysten og i åpent hav. Som en videreføring...

Forfattere Jorunn Skjermo Ole Jacob Broch Per Christian Endresen Silje Forbord Eivind Lona
År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1844384

SINTEF Ocean has been hired by Vindel AS to give support and recommendations for establishing criteria for testing and evaluation of seaweed cultivation technology for weather exposed locations. The project targeted the following secondary goals: - Identification of relevant seaweed farm...

År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1768814

The aquaculture of macroalgae for human consumption and other high-end applications is experiencing unprecedented development in European countries, with the brown algae Saccharina latissima being the flag species. However, environmental conditions in open sea culture sites are often unique, which...

Forfattere João Monteiro Felisa Rey Tânia Melo Ana S. P. Moreira Jean‐François Arbona Jorunn Skjermo Silje Forbord Jon Funderud Diogo Raposo Philip D. Kerrison Marie-Mathilde Perrineau Claire Gachon Pedro Domingues Ricardo Calado M. Rosário Domingues
År 2020
Type Vitenskapelig artikkel