Til hovedinnhold
Norsk English

Tare til proteinrik børstemark for bruk i laksefôr (POLYKELP)

Det finnes mange lavtrofiske, marine organismer som egner seg for bruk i fiskefôr, for eksempel til laks. I POLYKELP vil vi studere hvordan tare og børstemark kan brukes.

Kontaktperson

For de fleste lavtrofiske arter som er aktuelle er vi foreløpig på et forskningsstadium, og utvikling og oppskalering av metoder og produksjonssykluser for disse artene er derfor nødvendig. Sukkertare og marin børstemark peker seg ut som lovende med tanke på henholdsvis stor biomasseproduksjon og velegnethet med hensyn på innhold av protein som laksen trenger. Sukkertare kan dyrkes opp i store volumer i havet, men kan ikke brukes direkte i laksefôr på grunn av for høyt innhold av karbohydrater. Ved å fôre børstemark med dyrket tare kan man likevel utnytte denne ressursen i produksjon av fôrråvarer til laks. Dersom man lykkes med dette har man dermed lagt grunnlaget for en ny verdikjede for produksjon av proteinkonsentrat som på sikt kan bidra til å erstatte mindre bærekraftig proteinkonsentrat fra importert soya. SINTEF Ocean starter derfor opp prosjektet POLYKELP sammen med de trønderske bedriftene Seaweed Solutions (SES) og Marine Bio Solutions AS. Her skal vi se på hvordan vi kan bruke sukkertare som fôr for børstemark og vurdere denne som ny proteinkilde i laksefôr. Prosjektet skal gå i 2021 og mottar finansiering fra Regionalt Forskningsfond Trøndelag.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.05.2021 - 28.02.2022

Utforsk fagområdene