Til hovedinnhold

Mot en ny havnæring for tare? : Muligheter og utfordringer for dyrking av alger i Norge

Mot en ny havnæring for tare? : Muligheter og utfordringer for dyrking av alger i Norge

Kategori
Rapport
Oppdragsgiver
  • Nordforsk / 82845
  • EC/H2020 / 727892
  • Norges forskningsråd / 294946
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Havforskningsinstituttet
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
År
Forlag
Havforskningsinstituttet
Hefte nr.
2020 - 05