Til hovedinnhold

Maren Istad

Forsker

Maren Istad

Forsker

Maren Istad
Telefon: 901 15 557
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1621388

This report is developed within the FlexNett project (2015-2018) and summaries the results from the demonstration sites focusing on batteries, located both at BKK Nett, NTE Nett and the municipality of Hvaler. The FlexNett project aimed to contribute to increased flexibility in the future smart dist...

Forfattere Sæle Hanne Istad Maren Kristine Garnås Synne
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1548808

Dette notatet beskriver konseptet digital transformatorstasjon, og skisser relevante cyberrelaterte sårbarheter og mottiltak. For grunnleggende sikkerhetsnivå (basisnivå) anbefaler vi at det gjennomføres risikoanalyse med henblikk på cyberangrep for en representativ digital transformatorstasjon, at ...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1477588

This paper presents preliminary results from the research project "Flexibility in the future smart distribution network" (FlexNett). The project aims at contributing to increased flexibility in the distribution network through, among other measures, flexible operation of the distribution network. Fl...

Forfattere Istad Maren Kristine Kirkeby Henrik Nordbø Per Erik Eliassen Odin Hammer Hjelme Remy A. Hatlen Ole Johan
År 2017
Type Del av bok/rapport