Til hovedinnhold

Maren Istad

Forsker

Maren Istad

Forsker

Maren Istad
Telefon: 901 15 557
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1621388

This report is developed within the FlexNett project (2015-2018) and summaries the results from the demonstration sites focusing on batteries, located both at BKK Nett, NTE Nett and the municipality of Hvaler. The FlexNett project aimed to contribute to increased flexibility in the future smart dist...

Forfattere Sæle Hanne Istad Maren Kristine Garnås Synne
År 2018
Type Rapport/avhandling