Til hovedinnhold
Norsk English

SAMBA - Smarter Assets Management with Big Data

"Nettforvaltning med storskala utnyttelse av data" (SAMBA) er et treårig FoU-prosjekt som skal gi bedre beslutningsunderlag og prosesser for anleggsforvaltning i Statnett.

Kontaktperson

Transformator

SAMBA har med en presentasjon på årets Smartgridkonferanse, 11.-12. september i Trondheim. Tittelen på presentasjonen er: "Prediksjon av kabeltemperatur vha maskinlæring – Erfaringer fra SAMBA-prosjektet til Statnett"Relevante problemstillinger i prosjektet er:

  • Hvordan er tilstanden til anleggene akkurat nå?
  • Hvordan vil tilstanden utvikle seg fremover?
  • Når er optimalt tidspunkt for vedlikehold?
  • Når må vi bytte ut komponenter?

Svarene krever kompetanse på tvers av fagdisipliner, utvikling av ny IKT-plattform og systemintegrasjon, samt effektive sluttbrukerløsninger som behandler og sammenstiller store datamengder som grunnlag for beslutninger.

Deltagere i prosjektet: Statnett, SINTEF Energi, IBM, GE Grid Solutions og ABB.

Prosjektet mottar støtte fra Norsk Forskningsråds Energix-program.

 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2018