Til hovedinnhold
Norsk English

Forsyningssikkerhet i smarte nett med samhandlende digitale systemer

I de siste årene har systemer som støtter viktige samfunnsfunksjoner som f.eks. strømforsyning blitt raskt digitalisert og automatisert.

Kontaktperson

Dette drives fram av bedre og billigere løsninger for datainnsamling, kommunikasjon og dataanalyse. Samtidig er et økende antall interessenter avhengig av en stabil strømforsyning, slik at kravene til et funksjonelt og fleksibelt nett øker.

Rapporter:

Økt funksjonalitet og fleksibilitet kan blant annet oppnås gjennom en sterkere integrering av systemer, for eksempel SCADA, netthåndteringssystem (DMS), avbruddshåndteringssystem (OMS) og avanserte målesystem (AMS). Imidlertid kan den resulterende interoperabiliteten og kompleksiteten introdusere nye trusler og sårbarheter som nettselskapene må identifisere, forstå og håndtere.

Mulige feil inkluderer skjulte feil i programvare, feil på grunn av programvareoppdateringer og cyberangrep (hacking) både fra utsiden eller innad i organisasjonen. Dette har blitt eksemplifisert av tidligere strømbrudd som for eksempel strømbruddet i Ukraina i 2015 forårsaket av hackere.

InterSecure samler kompetanse fra både kraft- og IKT-domenet for å utvikle risikostyringsmetoder og -verktøy som gjør det mulig for nettselskapene å minimere og håndtere denne risikoen. Ved å først identifisere de mest kritiske digitale systemene med hensyn til forsyningssikkerheten vil prosjektet identifisere og vurdere nye trusler og sårbarheter. Bruk av case-studier på virkelige systemer og data vil sikre relevante resultater i en usikker fremtid.

Prosjekteier: Lnett

Partnere:


Dette er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) støttet av Norges forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023

Utforsk fagområdene