Til hovedinnhold
Norsk English

ENERGYTICS

ENERGYTICS-prosjektet skal demonstrere hvordan maskinlæring og kunstig intelligens kan øke nytteverdien av de nye smarte strømmålerene (AMS) som nettselskap nå installerer i alle norske hjem.

Kontaktperson

Internett og digitale teknologier har vært gjennom en enorm utvikling de siste tiår, og den globale økonomien er i økende grad digital. Den teknologiske fremdriften legger til rette for en rekke nye muligheter, men også utfordringer knyttet til nye forretningsmodeller i de tradisjonelle verdikjedene.

Nå står kraftbransjen midt oppe i denne omveltningen, med de utfordringene og mulighetene det fører med seg. Sentralt i dette er også en bedre forståelse av kundens rolle og innovasjonsmulighetene knyttet til bedre samhandling i formingen av fremtidens fleksible energisystem.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har tatt et viktig steg i utviklingen ved å vedta at alle norske hjem skal få AMS-målere innen 1. januar 2019. Målerne i seg selv representerer en stor og krevende investering for både nettselskap og samfunnet. Først og fremst er målerne sett på som et verktøy for automatisk avregning og avlesning av strømforbruk med timesverdier. De kan imidlertid levere et stort antall tilleggsfunksjoner.

Dette legger til rette for andre nytteverdier gjennom utnyttelse av sanntidsdata, og muligheten til å bygge opp gode databaser for historiske nøkkeldata fra distribusjonsnettet. Slike data vil kunne gi et bedre beslutningsgrunnlag for drift og investeringer. Dette er avgjørende for utviklingen av et smartere, mer fleksibelt og mer miljøvennlig energisystem, og at investeringene i nettet blir gjennomført så effektivt og optimalt for samfunnet som mulig.

Prosjekteier er Elvia AS. Prosjektet er hovedsakelig gjennomført hos SINTEF Energi og SINTEF Digital.

Prosjektpartnere:


Dette er et IPN-prosjekt (Innovasjonsprosjekt for næringslivet) delvis finansiert av Norges forskningsråd under ENERGIX-programmet. 

ENERGIX er Forskningsrådets store program for energiforskning. ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. Det er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien Energi21 og andre energipolitiske mål.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2020

Utforsk fagområdene