Til hovedinnhold

Kjartan Sarheim Anthun

Seniorforsker

Kjartan Sarheim Anthun

Seniorforsker

Kjartan Sarheim Anthun
Telefon: 934 43 132
E-post:
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1950387/

Background There are substantial differences in hospital referrals between general practitioners (GPs); however, there is little research on the consequences for patient safety and further healthcare use. Objective To investigate associations between out-of-hours GP characteristics, unplanned...

Forfattere Ellen Rabben Svedahl Kristine Pape Bjarne Austad Gunnhild Åberge Vie Kjartan Sarheim Anthun Fredrik Carlsen Johan Håkon Bjørngaard
År 2021
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1943983/

The purpose of this paper is to test if implicit price incentives influence the diagnostic coding of hospital discharges. We estimate if the probability of being coded as a complicated patient was related to a specific price incentive. This paper tests empirically if upcoding can be linked...

År 2021
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1939740/

Denne rapporten presenterer utviklingstrekk de siste tiår for helsefellesskapet basert på offentlig tilgjengelig statistikk. Utviklingen omfatter bruk av spesialisthelsetjenester, bruk av kommunale omsorgstjenester, samt et dedikert kapittel om utvikling for de fire prioriterte pasientgruppene fra...

Forfattere Geir Haakon Hilland Trond Halvorsen Jorid Kalseth Kjartan Sarheim Anthun
År 2021
Type Rapport