Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO)

Formålet med forsøket er å prøve ut statlige tildelingskriterier og undersøke om finansiering og kriterier gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning.

Kontaktperson

Ill.: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet gjennomfører et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO-prosjektet).

Forsøket pågikk i årene 2016-2019 og skal forlenges i en ny periode. Sintef er med i evalueringsgruppen. Evalueringen skal undersøke om forsøkets mål blir oppnådd i kommunene som deltar:

  • Brukers behov i sentrum
    - Brukerne tilbys tjenester som er tilpasset ut i fra den enkeltes individuelle behov 
    - Brukermedvirkning er satt i system 
  • Lik tildelingsprosess
    - Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og tjenestetildelingen
    - Likt verktøy er benyttet i arbeidsprosessen 

Kommunene som var med i første runde av forsøket blir med videre, og i tillegg skal flere nye kommuner inngå i forsøkets andre runde. Evalueringen tar i bruk flere metodiske verktøy for å besvare problemstillingene; kommuneintervjuer, fokusgrupper, brukerintervjuer, spørreundersøkelse, dokumentgjennomgang og kvantitativ analyse av økonomi og registerdata.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023

Utforsk fagområdene