Til hovedinnhold
Norsk English

Health by Numbers

Temaet for forskningsprosjektet ’Health by Numbers’ var hvordan statistikk om helse- og omsorg i kommunene brukes og etterspørres. Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF og Institutt for Sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Kontaktperson

Health by Numbers
Health by Numbers

Noen av våre forskningsspørsmål var:

  • hva mener kommuner (både administrasjon og politikere) er deres behov for styringsinformasjon?
  • hvordan brukes styringsinformasjon aktivt i styring av hvilke type tjenester?
  • hvordan er styringsinformasjon koblet til finansiering av helsetjenestene?
  • hvordan er forholdet mellom administrasjon og politikere når det kommer til helsepolitikk?
  • hvordan fortolkes informasjon i styringsdata?
  • hvordan brukes IPLOS i kommunene?
  • oppleves det at styringsinformasjon er viktig for tjenestetilbudet?

 Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

___________________
Prosjektnr.: 102002862

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 31.12.2013

Utforsk fagområdene