Til hovedinnhold
Norsk English

Eurohope

EuroHOPE-prosjektet evaluerer helseutfall, kvalitet, produksjon og produktivitet ved helsesystemene i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Skottland, Nederland, Ungarn og Italia.

Kontaktperson

EuroHope
EuroHope

Prosjektet ser på hjerteinfarkt, slag, hoftebrudd, brystkreft og for-tidlig nyfødte. SINTEF er dataleverandør for analyser på sammenhengen mellom kostnader og kvalitet på sykehusproduksjon. Formålet for denne delen av prosjektet er å:

  • Utvikle sykehuskvalitetsindikatorer på pasientnivå basert på registerinformasjon
  • Utvikle produktivitetsmål til flernivåanalyser for kvalitet på pasientnivå og på sykehusnivå - aktiviteter og kostnader
  • Utvikle metoder for å gjennomføre produktivitetsanalyser på sykehusnivå og estimere kostnader knyttet til kvalitet

Prosjektet er finansiert av EU.

(EuroHOPE: European Health Care Outcomes, Performance and Efficiency),

___________________
Prosjektnr.: 102002863

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

20.06.2012 - 06.06.2013

FAKTA OM PROSJEKTET

EuroHOPE sin nettside

Utforsk fagområdene