Til hovedinnhold

Revidering av inntektsmodell i Helse Vest

Revidering av inntektsmodell i Helse Vest

Gjennomgang og endring av intern finansieringsmodell i Helse Vest RHF.

Ill.: Shutterstock/ITTIGallery

Bistand til gjennomgang og eventuell endring av finansieringsmodell i Helse Vest RHF. SINTEF skal bidra med analyser og utredninger knyttet til foretakene i Helse Vest. Arbeidet omfatter både kostnadsanalyser og analyser av behov for spesialisthelsetjenester i regionen. 

Publisert tirsdag 12. januar 2021
Seniorforsker
934 43 132

Prosjektvarighet

2020 - 2021