Til hovedinnhold
Norsk English

Revidering av inntektsmodell i Helse Vest

Gjennomgang og endring av intern finansieringsmodell i Helse Vest RHF.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock/ITTIGallery

Bistand til gjennomgang og eventuell endring av finansieringsmodell i Helse Vest RHF. SINTEF skal bidra med analyser og utredninger knyttet til foretakene i Helse Vest. Arbeidet omfatter både kostnadsanalyser og analyser av behov for spesialisthelsetjenester i regionen. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2021

Utforsk fagområdene