Til hovedinnhold
Norsk English

Utredningsoppdrag for SUS og Stavanger kommune

Formålet med prosjektet var å presentere et grunnlag for å vurdere framtidige behov i opptaksområdet til Helse Stavanger.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock/PopTika

Analysene presenterer utviklingstrekk de siste ti årene samt en framskriving av de samme utviklingstrekkene til 2035. Resultatene ble diskutert opp mot faktiske planer og rammeverk for kommuner og sykehuset.

Oppdraget var et samarbeid med Stavanger kommune og helsefellesskapet i Stavanger.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2021

Utforsk fagområdene