Til hovedinnhold

Utredningsoppdrag for SUS og Stavanger kommune

Utredningsoppdrag for SUS og Stavanger kommune

Formålet med prosjektet er å presentere et grunnlag for å vurdere framtidige behov i opptaksområdet til Helse Stavanger.

Ill.: Shutterstock/PopTika

Analysene presenterer utviklingstrekk de siste ti årene samt en framskriving av de samme utviklingstrekkene til 2035. Resultatene diskuteres opp mot faktiske planer og rammeverk for kommuner og sykehuset.

Oppdraget er et samarbeid med Stavanger Kommune og helsefellesskapet i Stavanger.

Publisert tirsdag 12. januar 2021
Seniorforsker
934 43 132

Prosjektvarighet

2020 - 2021