Til hovedinnhold

Additiv tilvirkning (3D-printing)

Additiv tilvirkning (3D-printing)

Additiv tilvirkning ("3D-printing") er en klasse av produksjonsteknologier som er i kraftig vekst, og som gir nye muligheter for industrien. SINTEF har mange aktiviteter innen additiv tilvirkning sammen med norsk og internasjonal industri.

Hva gjør SINTEF?

SINTEF jobber med mange aspekter av additiv tilvirkning og NTNU er en viktig samarbeidspartner i mange av prosjektene. Temaene spenner fra materialutvikling og "design for additiv tilvirkning" til produktegenskaper og nye bruksområder. SINTEF har også utstyr for additiv tilvirkning, i labskala og industriell skala, og det investeres stadig i maskiner og annet utstyr.

Ekspertise i SINTEF

SINTEF har bred ekspertise innen additiv tilvirkning via faggrupper i Trondheim, Oslo, Raufoss og Porsgrunn. SINTEFs ekspertise dekker fagområder som prosess/maskinteknologi, materialteknologi, numerisk simulering, digitaliseringsaspekter, standardisering og nye forretningsmodeller. Basert på dette kan SINTEF bidra til at ulike industrisegmenter kan nyttiggjøre seg av additiv tilvirkning.

Her er noen stikkord om SINTEF's ekspertise og prosjekter:

  • Generell ekspertise innen industrielle additivprosesser og hybridprosesser, samt tilhørende materialer og materialegenskaper (metaller og plast)
  • Standardisering og industrialisering
  • Simuleringsverktøy for additiv tilvirkning, f.eks. topologioptimalisering av komponenter og simulering av additivprosesser
  • Digital støtte for additiv tilvirkning
  • Støpeformer framstilt med additiv tilvirkning
  • Additiv tilvirkning av reaktorer etc til kjemisk prosessindustri
  • Additiv tilvirkning i byggebransjen
  • Bioprinting
  • Additiv tilvirkning med funksjonelle keramiske materialer
Seniorforsker

Ekspertiser

Prosjekter

Aktuelt

Kontaktpersoner

AM for plast (polymerer) og kompositter

IT-teknologi for AM og generelle forespørsler

Tor Dokken

Sjefforsker
Navn
Tor Dokken
Tittel
Sjefforsker
Telefon
930 58 710
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Industriell implementering og integrasjon

Klas Magnus Boivie

Seniorforsker
Navn
Klas Magnus Boivie
Tittel
Seniorforsker
Telefon
473 41 399
Avdeling
Produksjonsteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Manufacturing AS

AM Materialkarakterisering og ikke-destruktiv testing for metalliske materialer

Mohammed Mhamdi

Forskningsleder
Navn
Mohammed Mhamdi
Tittel
Forskningsleder
Telefon
982 83 949
Avdeling
Metallproduksjon og prosessering
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS