Til hovedinnhold
Norsk English

2017 var et godt økonomisk år, men først og fremst et viktig forskningsår for SINTEF Energi

Video Inge R. Gran
Video Inge R. Gran
Energi- og klimautfordringene henger tett sammen. Løser man energiutfordringene, så bidrar det til å løse klimautfordringene. Vi i SINTEF Energi jobber med fremtidens energiløsninger og dermed også teknologi for et bedre samfunn.

I 2017 har vår forskning blant annet bidratt til smartere energisystemer, mer robust elkraftteknologi, mer energieffektiv industri og et steg nærmere fullskala CO2 -håndtering: summen av dette gir et mer bærekraftig energisystem og bedre løsninger for klimaet.

Det siste året har vi hatt flere interessante besøk av både politikere, industri og embetsverk. Vi inviterer dem da ofte til vår storstue: SINTEF Energy Lab. Vi opplever at folk blir imponert av hva vi får til her. Energiministeren sa sågar at «Det er her vi skaper framtida!».

I fjor nådde vi opp i den nasjonale konkurransen om midler til forskningsinfrastruktur både til utvikling av framtidens elkraftkomponenter og et nytt laboratorium for energieffektivisering i industriprosesser.

I 2017 åpnet det nye laboratoriet ECCEL i Varmeteknisk senter på Gløshaugen, sammen med vår viktigste samarbeidspartner NTNU. I det nye bygget skjer det masse spennende forskning, både inni, oppe på taket og 70 meter under bakken.

Hver sommer har vi sommerforskere som jobber hos oss. Dette er flinke studenter som jobber med ulike forskningsoppgaver sammen med våre forskere. I 2017 hadde vi ny rekord, med hele 32 sommerforskerjobber! Jeg synes det er utrolig inspirerende å se innsatsen og talentet hos de unge forskerne.

2017 var ikke bare et godt økonomisk år, men først og fremst et viktig forskningsår. Du kan lese mer om dette i denne årsrapporten
Inge R. Gran

Kontaktperson