Til hovedinnhold
Norsk English

Rent hav

Plast i havet

Marin forsøpling truer livet i havet. En av de største utfordringene er de store mengdene plast man nå finner i verdenshavene. Det tar lang tid for plast å brytes ned i det marine miljø og det har vist seg at man finner så kalt mikroplast over alt i verdenshavene.

Kontaktperson

Mikroplast i havet
Oppsamling av mikroplast i havet

Hva er mikroplast?

Mikroplast er fragmenter av plast som er mindre enn 5 millimeter (5 mm) store. Slike fragmenter kan oppstå som følge av nedbrytning av større plastbiter, men produseres også industrielt til bruk i blant annet kosmetikk, som i enkelte tannkremer og ansiktsskrubber. Mikroplast finnes i alle verdens hav og kan ha skadelige effekter på marine dyr og organismer. Mikroplast kan også fungere som bærer for andre forurensninger, og kan på denne måten bidra til økte skadevirkninger hos marine dyr og organismer.

Hva gjør SINTEF?

SINTEF arbeider for å øke kunnskapen om og spredningen av miljømessige konsekvenser av plastikk i havene. Vår ambisjon er å utvikle løsninger for å redusere mengden av plastikk i havet og for å fjerne plastavfall fra det marine miljøet.

 

Våre prosjekter på Mikroplast

PlastiCircle – Plastemballasje som råstoff, sirkulær økonomi

PlastiCircle – Plastemballasje som råstoff, sirkulær økonomi

Start:
Slutt:

PlastiCircle tar sikte på å utvikle og gjennomføre en helhetlig prosess for å øke resirkuleringsgraden av emballasjeavfall i Europa. Dette vil gjøre det mulig å gjenvinne plastavfall i samme verdikjede og skape sirkulær økonomi. Denne prosessen er...