Til hovedinnhold
Norsk English

Rent hav

Deponering i havet

Deponering av gruveavfall kan være en risiko for det marine miljøet. SINTEF jobber for å utvikle nyskapende løsninger for resirkulering av materialer og sikker deponering i havet.

Deponering av partikler i havet

Deponering av for eksempel gruveavfall i havet har innvirkninger på økosystemet. «kvelning» av havbunnen og spredning av partikler og produksjonskjemikalier i vannet er en potensiell risiko. SINTEF er involvert i flere prosjekter som undersøker effektene av deponering av partikler og resirkulering av materialer.

Våre prosjekter

DiTail

DiTail

Start:
Slutt:

Økende behov for metaller og mineraler verden over medfører miljøutfordringer. Moderne gruvedrift krever gode og langsiktige løsninger for deponering av restavfall i form av gråberg og finkornet masse.

SkiferUnik

SkiferUnik

Start:
Slutt:

Utnyttelse av knuste overskuddsmasser av Oppdalskifer til bygg- og anleggsformål

NYKOS – Ny kunnskap om sjødeponering

NYKOS – Ny kunnskap om sjødeponering

Start:
Slutt:

Målet for NYKOS prosjektet er å øke forståelsen for hvordan man på en optimal måte kan deponere gruveavfall til marint miljø, hvordan overvåke deponiet over tid. Videre hvordan økosystem påvirkes og hvordan man skal forsikre at fjordsystemer...

Kortreist stein

Kortreist stein

Start:
Slutt:

Vi skal utvikle tekniske løsninger og verktøy, smarte forretningsmodeller, forutsigbare og gode planprosesser, samt mest mulig høyverdig og bærekraftig bruk av lokale bergmasser fra infrastrukturprosjekter.