Til hovedinnhold
Norsk English

Rent hav

Miljøgifter i havet

Et vidt spenn av menneskeskapte kjemikalier ender opp i havet, men kun et fåtall av disse er regulert og overvåket av nasjonale og internasjonale myndigheter. SINTEF ønsker å sette fokus på skjebnen til, og eventuelle miljøeffekter av, disse kjemikaliene.

Kjemikalier som nå defineres som potensielle miljøgifter inkluderer rusmidler, legemidler, nye sprøytemidler, flammehemmere, anti-mikrobielle forbindelser, tilsetningsstoffer i mat – og pleieprodukter, samt forskjellige industrikjemikalier.

SINTEF har etablert avansert infrastruktur for å studere fordeling, degradering og giftighet av kjemikalier under betingelser som simulerer havmiljøet ved ulike breddegrader. Vår ekspertise kan bidra til økt forståelse av risiko knyttet til hittil lite studerte kjemikalier.