Til hovedinnhold
Norsk English

Rent hav

Utfordringer knyttet til marin forsøpling og forurensning må løses for at den bærekraftige bio-marine vekst vi trenger i fremtiden skal kunne realiseres. SINTEF Center for Clean Ocean Research arbeider for et renere marint miljø.

SINTEF Center for Clean Ocean Research

Hva gjør SINTEF?

SINTEF arbeider for å sikre bærekraftig utnyttelse av ressursene i havet. Vi ønsker å øke kunnskapen rundt spredning av forurensinger og miljøkonsekvenser av næringer som påvirker verdenshavene.

Ekspertise i SINTEF

SINTEF har bredspektret ekspertise knyttet til rent hav, hvor vi jobber med å finne løsninger og svar på følgende spørsmål:

 1. Hvor stammer forurensing fra og hvor ender den opp i verdenshavet?
 2. Hvilken effekt har forurensing på marint liv?
 3. Hvordan kan mengden forurensing reduseres i verdenshavet?
 4. Hvordan kan vi hjelpe beslutningstakere?

SINTEF Center for Clean Ocean Research koordinerer og samler relevant ekspertise i SINTEF innenfor forskning på rent hav.

Hva kan du gjøre for å bekjempe marin forsøpling?

 • Reduser personlig bruk av engangsartikler
 • Gjenbruk handleposene dine
 • Resirkuler alltid når det er mulig
 • Sørg for at avfallet ditt blir sortert korrekt
 • Kast alltid søppel i en søppelbøtte
 • Hjelp andre med å praktisere de samme tiltakene

Laboratorier

SINTEF SeaLab

SINTEF SeaLab

Laboratoriene ved SINTEF SeaLab er etablert for å støtte forskningsaktivitetene. Våre laboratorier er godt instrumentert og fleksible for ulike typer studier.

Økotoksikologisk laboratorium - SINTEF SeaLab

Økotoksikologisk laboratorium - SINTEF SeaLab

Laboratoriet har fasiliteter for kulturhold med akvatiske organismer på ulike trofiske nivå, og for eksponerings- og biodegraderingsstudier på ulike temperaturer med gjennomstrømnings-systemer.

Mikrobiologisk laboratorium - SINTEF SeaLab

Mikrobiologisk laboratorium - SINTEF SeaLab

Vårt laboratorium benytter metoder for ulike analyser innenfor mikrobiologi/molekylærbiologi og medisinsk mikrobiologi. Hovedaktiviteten er på biodegradering av miljøgifter og implementering av data i våre miljømodeller.

Analyselaboratorium for miljø og biokjemi

Analyselaboratorium for miljø og biokjemi

SINTEF Ocean tilbyr analyse av et vidt spenn miljøgifter, petroleumsprodukter og biomolekyler. Med vår avanserte plattform for analytisk kjemi kan vi tilby skreddersydde løsninger for hvert enkelt prosjekt. Gjennom tett samarbeid med laboratorier på...

Meso-skalalaboratoriet – SINTEF SeaLab

Meso-skalalaboratoriet – SINTEF SeaLab

Laboratoriet gir oss muligheten til å verifisere forsøk gjort i benkeskala under mer realistiske forhold. Våre temperaturregulerbare fasiliteter gir oss store fordeler for å forberede eksperiment for blant annet feltstudier, og gi forskere og...

Filmer

Mimmi Throne-Holst snakker om plastavhengighet på Samfundet.
Mimmi Throne-Holst snakker om plastavhengighet på Samfundet.
SINTEF Center for Clean Ocean Research works for a healthier marine environment
SINTEF Center for Clean Ocean Research works for a healthier marine environment
Del I: Hva er mikroplast?
Del I: Hva er mikroplast?
Del II: Hvor kommer mikroplast fra?
Del II: Hvor kommer mikroplast fra?
Del III: Hvorfor lages mirkorplast?
Del III: Hvorfor lages mirkorplast?
Del IV: Andrew Booth forteller hva som skjer med plasten over tid?
Del IV: Andrew Booth forteller hva som skjer med plasten over tid?
Del V: Hvordan påvirker mikroplast mennesker og natur?
Del V: Hvordan påvirker mikroplast mennesker og natur?
A close look at the ocean
A close look at the ocean

Kontaktpersoner