Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Energi: Årsrapport 2017


2017 var et godt økonomisk år, men først og fremst et viktig forskningsår

Energi- og klimautfordringene henger tett sammen. Løser man energiutfordringene så bidrar det til å løse klimautfordringene. Vi i SINTEF Energi jobber med fremtidens energiløsninger og dermed også teknologi for et bedre samfunn.

I 2017 har vår forskning blant annet bidratt til smartere energisystemer, mer robust elkraftteknologi, mer energieffektiv industri og et steg nærmere fullskala CO2 håndtering: summen av dette gir et mer bærekraftig energisystem og bedre løsninger for klima.

Det siste året har vi hatt flere interessante besøk av både politikere, industri og embetsverk. Vi inviterer dem da ofte til vår storstue: SINTEF Energy Lab. Vi opplever at folk blir imponert av hva vi får til her. Energiministeren sa sågar at «Det er her vi skaper framtida!».

I fjor nådde vi opp i den nasjonale konkurransen om midler til forskningsinfrastruktur både til utvikling av smarte kraftnett og et nytt laboratorium for energieffektivisering i industriprosesser.

I 2017 åpnet det nye laboratoriet ECCSEL i Varmeteknisk senter på Gløshaugen, sammen med vår viktigste samarbeidspartner NTNU. I det nye bygget skjer det ting inni, men også oppå taket og 70 meter under bakken.

Hver sommer har vi et knippe sommerforskere som jobber hos oss. Dette er flinke studenter som jobber med ulike forskningsoppgaver sammen med våre fast ansatte forskere. I 2017 hadde vi ny rekord, med hele 40 sommerforskerjobber utlyst: Jeg synes det er utrolig inspirerende å se innsatsen og talentet hos de unge forskerne. 

2017 var ikke bare et godt økonomisk år, men først og fremst et viktig forskningsår. Du kan lese mer om dette i denne årsrapporten.

Inge R. Gran, Adm. dir. SINTEF Energi AS

Hvem er vi og hva gjør vi?

Vi former fremtidens energiløsninger

SINTEF Energi AS er et forskningsinstitutt som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er en del av konsernet SINTEF, som et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet.

Teknologi for et bedre samfunn

Nøkkeltall og årsregnskap 2017

322 kunder
131 internasjonale kunder
563 prosjekter
Netto driftsinntekt
Netto driftsmargin
Investeringer
Finansieringskilder
240 ansatte
641 publikasjoner
Publikasjoner
Publikasjonspoeng

Styrets årsberetning for 2017

SINTEF Energi AS har en markant forskningsprofil og er involvert i seks av Forskningsrådets forskningssentre for miljøvennlig energi sammen med industri og andre forskningsmiljø. Instituttet har en sterk posisjon i EUs rammeprogram for forskning med omfattende aktiviteter innen blant annet energiplanlegging, energieffektivisering, vann- og vindkraft, transport og lagring av CO2, samt renseteknologi for gass- og kullkraft. Instituttets sterke faglige profil, som er skapt blant annet gjennom realiseringen av Stortingets klimaforlik, plasserer instituttets forskningsmiljø blant de fremste innen europeisk energiforskning.

Les og last ned hele Styrets årsberetning 2017 her

Les og last ned Årsregnskap 2017 her

Våre 11 satsingsområder

Sommerforskere 2017

I 2017 hadde vi for 11 året på rad sommerforskere hos oss. 2017 ble et rekordår med hele 250 søkere og 32 sommerforskere.

Her kan du lese bloggen Jeg fikk prøve meg på livet som forsker, skrevet av Sommerforkser Erik Fyhn 

Sommerforskere 2017 gruppebilde

Tre nye FME'er starter arbeidet

SINTEF Energi er vertskap for tre Forskningsentre for Miljøvennlig Energi (FME).

2017 var deres første driftsår, og alle er godt i gang. Under kan du høre senterlederne oppsummere året som har gått.

FME logoer

CINELDI

Gjennom sin forskning på fremtidens smarte energisystemer skal CINELDI legge til rette for mer fornybar energi i kraftnettet, elektrifisering av transport og mer effektiv energibruk både i private hjem og i industrien. Les mer om senteret og hva de oppnådde i 2017 CINELDIs årsrapport

HighEFF

For å nå klimamålene, redusere kostnader og øke effektiviteten i industrien er det behov for mer effektive energisystemer. HighEFF skal utvikle kunnskap og teknologi for en mer energieffektiv, konkurransedyktig og miljøvennlig industri. Les mer om senteret og hva de oppnådde i 2017 HighEFFs årsrapport.

NCCS

Senteret har som hovedoppgave å fasilitere forskning, utvikling og rask implementeringen av CCS teknologi. NCCS forsker på hele verdikjeden, fra fangst til transport og lagring av Norges og Europas CO2 på norsk sokkel. Les mer om senteret og hva de oppnådde i 2017 i NCCS' årsrapport.

Fire FME'er avslutter åtte år med arbeid

Fra 2009-2017 var SINTEF Energi vertskap for fire FME'er: Nowitech, CEDREN, CenBio og BigCCS.
Siden 2009 har de bidratt til utallige innovasjoner og økt kunnskap om vindkraft, miljødesign, bioenergi og CCS, samt lagt grunnlaget for nye FME'er. Under kan du lese mer om hva senterene jobbet med og hva de har oppnådd i løpet av de siste åtte årene.

BIGCCS, CEDREN, CenBio, NOWITECH logo

NOWITECH

Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology hadde som visjon å bidra til at havvind på dypt vann blir økonomisk og teknologisk mulig. Iløpet av sine åtte år har de produsert hele 40 innovasjoner innen havvindsteknologi. Et estimat viser at åtte av disse innovasjonene har en samlet estimert verdi på hele 5 milliarder euro - 100 gangermer enn senterets budsjett! Se mer om forskningen, resultatene og innovasjonene i NOWITECH i presentasjonene fra sluttseminaret nowitech.no 

CENBIO

Økt bruk av bioenergi er en del av å løse klimautfordringene. Derfor hadde Bioenergy Innovation Centre som må å tilrettelegge for en kostnadseffektiv bioenergiindustri i Norge. Det har de fått til med hele 20 innovasjoner og over 250 peer-revied publikasjoner. Les mer om det viktige arbeide CenBio har gjort i sluttrapporten deres og på  cenbio.no 

 

CEDREN

Centre for Environmental Design of Renewable Energy var virkelig et multidisiplinært senter som i åtte år har forsket på samspillet mellom teknologi, natur og samfunn. Senteret har utviklet nye, innovative løsninger for at vannkraft skal kunne møte fremtidens krav til balansekraft og energilagring, samt utviklet metoder og modeller for å la vannkraftproduksjon og økosystemet gå hånd i hånd, i stedet for at kraftproduksjon skjer på bekostning av økosystemet. Les mer om miljødesign for fornybar energi og forskningen i CEDREN i sluttrapporten deres og på cedren.no

 

BigCCS

International CCS Research Centre hadde som mål å tilrettelegge for bærekraftig energiproduksjon fra fossile energikilder gjennom kostnadseffektiv fangst, transport og lagring av CO2 gjennom utvikling av kunnskap og teknologi. Dette klarte de, samtidig som de åpnet døren for en ny FME: NCCS, som skal bygge videre på forskningen til BigCCS. Les mer om forskningen og resultatene til senteret i sluttrapporten deres og på bigccs.no

 

Høydepunkter fra 2017

Jubler over havvindsatsning

Jubler over havvindsatsning

Stortinget åpner opp for utbygging av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.

Byene våre er skjulte kraftverk

Byene våre er skjulte kraftverk

Spillvarme og kortreist, fornybar energi, kan bli små, urbane "kraftverk". Disse blir så effektive at de kan forsyne hele boligområder med varme.

Verdens første miljødesignere er uteksaminert

Verdens første miljødesignere er uteksaminert

Forskere har utviklet en metode som tar vare på villaksen og samtidig bevarer kraftproduksjonen i norske vassdrag. Nå blir metoden satt ut i praksis gjennom en ny utdanning.

Norge skal lære Europa å lage snø

Norge skal lære Europa å lage snø

Forskerne mener det er mulig å lage miljøvennlig snø i plussgrader. Nå får de industrien med seg for å redde skisporten ut av klimakrisen.

Fra Arendal til Brüssel med klimafakta i bagasjen

Fra Arendal til Brüssel med klimafakta i bagasjen

SINTEFs klimaambassadør Nils Røkke er tilbake fra Arendalsuka, på vei til Brüssel. Der skal han lede den europeiske energiforskningsalliansen EERA i en verden der klimatrusselen stadig oftere blir framstilt som fake news.

Lønnsomme nyvinninger i havvind

Lønnsomme nyvinninger i havvind

Åtte tekniske nyvinninger på havvind kan skape verdier for 50 milliarder kroner i form av kostkutt og produksjonsøkning. Grønt nyskapingsarbeid lønner seg.

Norge viser vei innen CO2-fangst

Norge viser vei innen CO2-fangst

Norge viser lederskap innen CO2-fangst og -lagring, og har institusjoner og fagmiljøer som samarbeider tett om alt fra forskning til fullskala demonstrasjon av denne helt nødvendige klimateknologien. 13. juni møtes forskere fra hele verden i...

Myteknusing gir kraftmilliarder

Myteknusing gir kraftmilliarder

Smartere drift av strømkabler til havs kan spare den globale havvindbransjen for fire milliarder kroner i elektriske tap.

Vann skal bygge nye Norge

Vann skal bygge nye Norge

- Vi må aldri glemme hvilken posisjon vannkraft har i vårt energisystem, sa olje- og energiminister Terje Søviknes da han åpnet FME HydroCen mandag 30. januar.

Fanger CO2 med ny metode

Fanger CO2 med ny metode

En ny teknologi for CO2 fangst testes ut i Trondheim. Den er mindre energikrevende enn mange andre metoder, fordi den splitter forbrenningsprosessen i to. Og avgassen består kun av vanndamp og ren CO2.

Hva er det egentlig med denne NOx-en?

Hva er det egentlig med denne NOx-en?

Hva er egentlig NOx, og er gassen en klimasynder? Er diesel eller bensin verst, med tanke på NOx? Og hva har ozon med saken å gjøre?