Til hovedinnhold
Norsk English

Bioenergy Innovation Award 2017 gikk til Prediktor Instruments

Prisutdeling
Bioenergy Innovation Award 2017 ble tildelt Prediktor Instrument AS under CenBios sluttkonferanse 13. mars 2017. Fra venstre: Per-Olav Rusås, Mari-Ann Akerjord, Bård Hansen (alle fra Prediktor Instruments) og rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit. Foto: Håkon Sparre.
Prediktor Instruments ble tildelt årets Bioenergy Innovation Award under FME CenBios Sluttkonferanse på Ås 13.-14. mars 2017.

I begrunnelsen sier juryen blant annet at "langsiktig og målrettet arbeid har resultert i et instrument for hurtig og nøyaktig måling av fuktighet i biobrensel. Dermed kan den tradisjonelle målemetoden som tar 48 timer erstattes med en prosedyre som tar et par minutter. Dette er en teknologi som gjør at man kan sette kvalitetskrav, og den vil bidra til profesjonalisering av bioenergibransjen".

Bioenergy Innovation Award

Bioenergy Innovation Award (BIA) er en nasjonal innovasjonspris innen stasjonær bioenergi som ble introdusert av FME CenBio i 2011. I juryen sitter representanter fra Norges Forskningsråd, Norsk Bioenergiforening (Nobio), Innovasjon Norge, Enova, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og SINTEF. Les mer om prisen her.

8 år oppsummert på CenBios sluttkonferanse

FME CenBio - Bioenergy Innovation Centre – avholdt sin sluttkonferanse på Ås Campus 13.-14. mars 2017 og oppsummerte der 8 års forskning og arbeid med innovasjoner innen bioenergi.

Eilif Due fra Norges Skogeierforbund presenterte på CenBios sluttkonferanse 13. mars 2017 på Ås Campus. Foto: Håkon Sparre.

Mer enn 80 deltagere var tilstede på konferansen for å høre på forskere og industripartnere fra CenBio. Internasjonale eksperter presenterte sitt syn på bioenergi i dag og på kommende trender og mulig utvikling.

Som poengtert i CenBio Final Report og av konferansens moderator, Trond Værnes fra Norges Forskningsråd: "Sammen med viktige brukerpartnere innen bioenergi, har CenBio-forskning lagt grunnlaget for utnyttelse av bioenergi på en moderne måte, noe mange andre vil bygge videre på i årene som kommer".

CenBio har generert betydelig verdi for industrien

Med NMBU som vertskap og ledet av SINTEF i et vellykket samarbeid, ble FME CenBio lansert med 19 brukerpartnere og 7 FoU-partnere i 2009. Delvis finansiert av Norges Forskningsråd, har CenBio generert betydelig verdi for industrien takket være fokuset på stasjonær bioenergi og det overordna målet å muliggjøre bærekraftig og kostnadseffektiv bioenergi.

CenBio koordinator, Marie Bysveen fra SINTEF (venstre), og nestleder for CenBio, Odd Jarle Skjelhaugen fra NMBU, holdt felles presentasjon på CenBios sluttkonferanse 13. mars 2017 på Ås Campus. Foto: Håkon Sparre.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2009 - 31.12.2017

Kontaktperson:

Petter Egil Røkke

Utforsk fagområdene

Kontaktperson