Til hovedinnhold
Norsk English

Norge viser vei innen CO2-fangst

Trondheim
Norge viser lederskap innen CO2-fangst og -lagring, og har institusjoner og fagmiljøer som samarbeider tett om alt fra forskning til fullskala demonstrasjon av denne helt nødvendige klimateknologien. 13. juni møtes forskere fra hele verden i Trondheim for å lære og bli inspirert.

Verden har mange tusen energi- og industrianlegg som slipper ut store mengder CO2. For mange av dem er fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) den eneste løsningen for å bli utslippsfrie. Uten CCS er det urealistisk å nå målene i Parisavtalen.

Les mer om TTCS-9.

I dag starter den niende konferansen om karbonfangst, transport og lagring i Trondheim, TCCS-9. Konferansen samler forskere fra hele verden, samt industri- og myndighetsaktører.

- I Trondheim møtes eksperter fra hele verden for å dele, lære og bli inspirert under TCCS-9. Dette er en kjempeviktig møteplass for å skape og utvikle nye smarte ideer til forskningsprosjekter innen karbonfangst. Denne uka åpner NTNU og SINTEF også nye CCS-laboratoriefasiliteter som er tilgjengelig for forskere i hele Europa, som ytterligere forsterker vårt ansvar for å lede CCS-forskningen, sier Mona Mølnvik som leder Norwegian CCS Research Centre (NCCS), og er forskningssjef i SINTEF.

 

Mona Mølnvik.

Forskningssenteret NCCS samler eksperter i industrien og forskere fra flere forskningsinstitusjoner for at CCS skal bli rimeligere, smartere og mer robust, slik at implementering skal gå fortere. Dette gjøres i tett samarbeid med Gassnova, som leder arbeidet med å realisere det første fullskala-prosjektet.

Per i dag er Klemetsrudanlegget AS, Norcem og Yara i gang med konseptstudier, og det forventes at kontrakt med lagringsoperatør kan inngås før sommeren.

- For å løfte denne helt nødvendige klimateknologien fra forskning og over til kommersiell bruk, er samarbeid mellom myndigheter, industri og forskning, og mellom land og verdensdeler, helt nødvendig. Jeg er svært tilfreds med det gode, lange samarbeidet vi har hatt med SINTEF og ser frem til å se resultatene fra NCCS' europeiske satsing, sier Gassnovas administrerende direktør Trude Sundset.

Trude Sundset.

Gassnova og NCCS-partnere samarbeider også om testing av CO2-fangstløsninger på Teknologisenteret på Mongstad (TCM). CLIMIT-programmet, som Gassnova leder, er viktig for å finansiere spin-off prosjekter fra NCCS. I tillegg samarbeider NCCS og Gassnova om informasjonsutveksling og formidling.

Om Gassnova
Gassnova er statens foretak for CO2-håndtering. Gjennom forsknings- og demonstrasjonsprogrammet CLIMIT og gjennom Teknologisenteret på Mongstad (TCM) arbeider Gassnova med teknologiutvikling innen fangst, transport og lagring av CO2. Gassnova leder også arbeidet med det norske fullskalaprosjektet for CO2-håndtering. Det er planlagt at Stortinget skal kunne ta en eventuell investeringsbeslutning for hele kjeden med fangst, transport og lagring av CO2 våren 2019.

Om NCCS
Norwegian CCS Research Centre (NCCS) er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), som startet opp i 2017. NCCS samler industri og forskningsmiljøer fra hele verden. Målet er å bidra til betydelig reduserte CO2-utslipp ved å forske på smartere, billigere og mer robust CCS-teknologi og dermed bidra til at implementeringen går raskere. I NCCS brukes CCS-laboratorieinfrastruktur finansiert av ECCSEL, som er et europeisknettverk for forskningsinfrastruktur.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

NCCS

Prosjektvarighet:

01.08.2016 - 23.02.2024

Kontaktperson:

Mona Mølnvik

Utforsk fagområdene

Kontaktperson