Til hovedinnhold
Norsk English

EnergiTrainee

Intervju med Sigrun Kavli Mindeberg


  • Når var du EnergiTrainee og hvilke rotasjonsbedrifter var du i?

Jeg var EnergiTrainee fra august 2007, og ut september 2009. Jeg var i SINTEF Energi, Lyse Elnett (nå Lnett) og til slutt NVE, med en 2 måneders permisjon mellom oppholdet i Lyse og NVE hvor jeg tok spansk språkkurs i Argentina.

  • Hva jobbet du med i de ulike bedriftene?

Hovedtemaene jeg jobbet med var energiplanlegging med blant annet videreutvikling av energiplanleggingsverktøy i SINTEF, tilknytning av ny produksjon (nettstudie i Rogaland for Lyse og nasjonal studie av potensial for ny produksjon i NVE) og nettutvikling i regional- og transmisjonsnett gjennom nettanalyser og kraftsystemutredning i Lyse og nettanalyser og konsesjonsbehandling i NVE.

  • Hvilke arbeidsgivere har du hatt etter perioden som EnergiTrainee og hvor befinner du deg nå? Samt, hva jobber du med?

Etter perioden som EnergiTrainee fikk jeg fast ansettelse i NVE, og siden har jeg vært der. Opp gjennom årene har jeg jobbet med mange forskjellige temaer knyttet til nettutvikling, bidratt med fagunderlag til energipolitikk i flere stortingsmeldinger og annet underlag for norsk politikk og regelverksutvikling. Jeg har også i flere perioder jobbet med utviklingen av havvind i Norge, blant annet var jeg med på å identifisere og utrede havvindområdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, som nå tildeles havvindaktør og skal utvikles til å bli de første større havvindanleggene i Norge. Fra nyttår blir det nesten bare havvindfokus fra meg. Da blir jeg fagleder for havvind.   

  • Har du fått bruk for erfaringen du fikk under EnergiTrainee-programmet i senere anledning? Har fremtidige arbeidsgivere satt pris på denne erfaringen?

De første årene i NVE etter traineeperioden, ga det stor nytte å ha kjennskap til nettselskapets perspektiver og forskningen. Så hjelper det jo på at en har blitt kjent med mange i ulike deler av bransjen. Da er det mye lettere å ta kontakt når en trenger det ved en senere anledning. Traineeoppholdet ga meg nok et fortrinn da jeg søkte fast stilling i NVE.

  • Hva er dine beste minner fra perioden som EnergiTrainee?

Mange hyggelige kolleger i de ulike bedriftene og interessante arbeidsoppgaver, Energitraineesamlinger i Åre, Trysil og Skeikampen og bransjetraineesamling i Bergen med traineer fra ulike traineeprogram i kraft-/nettbransjen.

  • Vil du anbefale programmet til andre?

Absolutt!! Det gir en veldig fin start på arbeidskarrieren, med et fint innblikk i ulike deler av bransjen uten å bytte arbeidsgiver.

Sigrid Kavli Mindeberg