Til hovedinnhold
Norsk English

EnergiTrainee

Intervju med Magnus Askeland


  • Når var du EnergiTrainee og hvilke rotasjonsbedrifter var du i?

Jeg var EnergiTrainee 2016-2018. Først var jeg hos SINTEF Energi i Trondheim, deretter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Tønsberg og til slutt Statnett i Oslo.

  • Hva jobbet du med i de ulike bedriftene?

I SINTEF Energi videreutviklet jeg en likevektsmodell som jeg laget i mastergraden min for investeringsanalyse i det Europeiske kraftsystemet, og skrev artikler om dette som ble presentert på internasjonale konferanser. Jeg jobbet også med modellering og analyser der man skulle se på hva som skjer når en vannkraftprodusent optimerer på tvers av flere ulike typer markeder. I tillegg til dette var det også arbeid med rekruttering og synliggjøring av EnergiTrainee ordningen.

I DSB jobbet jeg med tilsynsarbeid som inkluderte videreutvikling av tilsynspraksis, analyse av nettselskaper som forberedelse til tilsyn, og deltakelse på fysiske tilsyn. Jobbet også med informasjonsarbeid og rekruttering, og med utvikling av regelverk og retningslinjer.

Hos Statnett deltok jeg i ulike teknologiutviklingsprosjekter: Det ene var beregningsmetodikk for eldre master og fundamenter, slik at man kunne oppgradere disse med nye liner som hadde høyere kapasitet uten å måtte rive alt. Jobbet også med å styre prosessen rundt utvikling av konsept for aluminiumsmast for 420kV ledninger. Det siste teknologiutviklingsprosjektet jeg var involvert i handlet om fjellfundament uten betong. Motivasjonen for aluminiumsmast og fjellfundament uten betong var for at man skulle kunne spare helikoptertransport og løft ute i felt, siden vekten på det som skulle bygges gikk drastisk ned med disse teknologiene. I tillegg til dette var det også aktiviteter sammen med de andre traineene i Statnett, der vi hadde ansvar for sommerprosjektet KUBE, energiskolen der vi organiserte og gjennomførte et undervisningsopplegg for en videregående skole, samt rekruttering.

  • Hvilke arbeidsgivere har du hatt etter perioden som EnergiTrainee og hvor befinner du deg nå?

Da jeg var ferdig som EnergiTrainee startet jeg på en stilling som PhD-stipendiat i regi av SINTEF Energi under institutt-stipendiat ordningen. Etter at jeg i 2022 var ferdig med doktorgrad har jeg jobbet fulltid som forsker i SINTEF Energi.

  • Har du fått bruk for erfaringen du fikk under EnergiTrainee-programmet i senere anledning? Har fremtidige arbeidsgivere satt pris på denne erfaringen?

Absolutt! Jeg ser på gjennomføring av programmet som en stor fordel. Dette på grunn av at man har jobbet ulike steder og fått innsikt i ulike tenkemåter, fått bryne seg på veldig ulike ting, og at man har møtt mange mennesker i energibransjen. Programmet er svært variert, og man lærer å tilpasse seg forskjellige arbeidsformer og oppgaver. Til slutt får man veldig god kontakt med ulike deler av energibransjen, som er et godt grunnlag for å få et nettverk man kan bygge videre på i karrieren.

  • Hva er dine beste minner fra perioden som EnergiTrainee?

Det er ganske mye forskjellig jeg kunne trukket frem her. Jeg husker godt hvor skummelt og spennende det var da jeg dro på forskningskonferanser i 2017 til Dresden og Manchester for å presentere eget arbeid jeg hadde jobbet med som forlengelse av masteroppgaven min. I tillegg har jeg også vært på mange andre artige turer, jobbet med varierte og interessante arbeidsoppgaver, og fått blitt kjent med mange flotte mennesker.

  • Vil du anbefale programmet til andre?

Selvsagt, og spesielt om du er litt i tvil om hva du vil holde på med etter endt studie!

Magnus_Askeland.jpg
Magnus Askeland