Til hovedinnhold
Norsk English

EnergiTrainee

Intervju med Jonas Skaare Amundsen


  • Når var du EnergiTrainee og hvilke rotasjonsbedrifter var du i?

2013-2015: NVE, Statnett og SINTEF Energi

  • Hva jobbet du med i de ulike bedriftene? 

Jeg jobbet mye med kraftmarkedsmodellen Samkjøringsmodellen og Samlast i alle tre bedriftene, og konsesjonsbehandling.

  • Hvilke arbeidsgivere har du hatt etter perioden som EnergiTrainee og hvor befinner du deg nå?

Jeg har siden jobbet i NVE, Statnett, Bodø Energi og for tiden i Arva.

  • Har du fått bruk for erfaringen du fikk under EnergiTrainee-programmet i senere anledning? Har fremtidige arbeidsgivere satt pris på denne erfaringen?

Erfaringa fra EnergiTrainee-tida var både faglig, men ikke minst sosial, og det var en veldig rask måte å få innblikk i ulike deler av bransjen på. Man skal ikke undervurdere det å kjenne menneskene i de ulike bedriftene, ikke kun det som står på nettsida.

Arbeidsgiverne etter EnergiTrainee-tida kjente meg godt og jeg kjente dem, så det var en trygghet å jobbe både i NVE og Statnett. Etter at vi flytta til Bodø opplever jeg at arbeidsgiver synes det er nyttig at jeg har bakgrunn fra to aktører sørafør som Arva må forholde seg til og ha et godt samarbeid med.

  • Hva er dine beste minner fra perioden som EnergiTrainee?

De beste minnene jeg har fra EnergiTrainee-tida er jo alt det sosiale fra seksjonsturer og konferanser, men ikke minst fra tida i SINTEF da jeg ikke kjente så mange fra før. Jeg ble tatt kjempegodt imot både på jobb og deltok på bedriftsfotballag, energy Games og klatring.

  • Vil du anbefale programmet til andre?

Energitrainee-programmet er ikke nødvendigvis for alle, men de aller aller fleste!

Jonas Skaare Amundsen ute i felt.
Jonas Skaare Amundsen ute i felt.