Til hovedinnhold
Norsk English

EnergiTrainee

Intervju med Kristian Rørmark Ek


  • Når var du EnergiTrainee og hvilke rotasjonsbedrifter var du i?

2014-2016: Sintef Energi, DSB Elsikkerhet, Statnett (systemansvarlig, ikke netteier)

  • Hva jobbet du med i de ulike bedriftene?

SINTEF: Implementering av WAMS (Wide Area Monitoring System) basert på PMU-målinger (Phasor Measurement Units), videreutvikling av masteroppgaven. Kortslutningsberegninger av induktivt ladende ferger FØR noen ferger hadde tatt det i bruk. Gøy å være med på å skape løsninger som senere tas i bruk!

DSB: Analyse av rapporterte ulykker og nesten-ulykker for å finne ut hvordan forskriftene kan forbedres. Møte med utførende entreprenører og produktleverandører på metodedagene. Var også med på tilsyn hos Statnett og Norgesnett, hvor selskapene skulle vise at de overholdt forskriftskrav og jeg fikk se elkraftanlegg i bruk fra innsiden. Opplevdes veldig lærerikt og nyttig for fremtidige oppgaver.

Statnett: Behandling av søknad om idriftsettelse av nettanlegg hvor funksjonskrav i kraftsystem skulle angis. Jeg var også med på et nordisk samarbeidsprosjekt hvor Statnett, Fingrid og Svenska Kraftnät la strategien for installasjon av PMUer for å introdusere stabilitetsindikatorer for det nordiske kraftsystemet. Etter å ha skrevet masteroppgave om emnet var det veldig gøy å få ta del i den praktiske tilnærmingen, og møtene foregikk både i Norge, Finland og Sverige!

  • Hvilke arbeidsgivere har du hatt etter perioden som EnergiTrainee og hvor befinner du deg nå?

Norgesnett 2016-2020: Smart nett-avdelingen hvor jeg fikk ta del i forskningsprosjekter, store områdestudier og var ansvarlig for tilknytning av solceller innenfor plusskundeordningen. I Prosjekt-avdelingen fikk jeg prøve meg som prosjektleder med kundekontakt, planlegging av nytt nett, oppfølging av utførende entreprenører, byggherreansvar og beregning av anleggsbidrag.

Multiconsult 2021-d.d.: Seniorrådgiver som utfører kraftsystemanalyse av regionalnett for dagens og fremtidig forbruk og produksjon. Analyse av tilknytninger av forbruk og produksjon på vegne av både netteiere og nye nettkunder. Meldinger, konsesjonssøknader og teknisk-økonomiske utredninger for å få konsesjon til å etablere omsøkte anlegg. Lokaliseringsstudier for hvor det er egnet å etablere batterifabrikker eller hurtigladere. Analyse av sentralnettet til land som Tanzania og Mosambik for å foreslå hvilke prosjekter som bør prioriteres i tiden fremover. Det er så utrolig mye spennende man får bryne seg på som konsulent i energibransjen!  

  • Har du fått bruk for erfaringen du fikk under EnergiTrainee-programmet i senere anledning? Har fremtidige arbeidsgivere satt pris på denne erfaringen?

Begge mine nye arbeidsgivere har satt STOR pris på den varierte bakgrunnen jeg hadde fått på bare to år. Nøkkelen til samarbeid og innovasjon ligger i å forstå sammenhengene mellom utfordringer og muligheter. Man får også ‘pondus’ til å bistå alle slags konsulentkunder, ettersom man forstår problemstillingene mye bedre etter å ha hatt kundes sko på i åtte måneder. EnergiTrainee-stillingen gir en helt unik bakgrunn for dette!

  • Hva er dine beste minner fra perioden som EnergiTrainee?

Alle de fantastiske menneskene jeg ble kjent med i Sintef, DSB og Statnett og samholdet man får på bare 8 måneder, EnergiTraineene-turene og samlingene av Trainee-nettverket på tvers av selskaper i Norge (NET: Network Energy Trainees). Veldig gøy å treffes igjen senere i arbeidslivet på ulike arenaer! 😊

  • Vil du anbefale programmet til andre?

JA! Utrolig verdifull erfaring å få sett elkraftsektoren fra ulike sider og bli kjent med ulike problemstillinger. Man får prøve ulike arbeidsoppgaver og finne ut hva man trives med. Man blir kjent med mange kunnskapsrike personer man kan lære av og dele erfaringer med, slik at man ender opp med et stort nettverk som vil drive bransjen fremover. Og brått treffer man nye kull av EnergiTrainee’er på konferanser, det er utrolig gøy! 😃

Ek, Kristian L. Brunsgård_cv.jpg
Kristian Rørmark Ek

 

Kristian_Ek.jpg
Kristian sammen med kollegaene Johan og Kaia i forbindelse med en fagsamling i Multiconsult.