Til hovedinnhold

Skifer Unik

Skifer Unik

Unikt, regionalt samarbeid om full utnyttelse av overskuddsmasser av Oppdalskifer (Skifer Unik)

Skifer Unik

Målet er å skape supplerende, bærekraftig forretningsvirksomhet gjennom foredling og salg av knuste kvalitetsprodukter basert på overskuddsmasser av Oppdalskifer.

Prosjektpartnere: Palmer Gotheim Skiferbrudd AS (prosjekteier), Forset Grus AS, ProInvenia AS

Type prosjekt: Regional Kvalifiseringsstøtte RFF Midt-Norge

Publisert 12. april 2017
Forskningsleder

Prosjektvarighet

2016 - 2017