Til hovedinnhold

Sikkerhet og miljø

Sikkerhet og miljø

For SINTEF er det et viktig mål å bidra med kompetanse om hvordan risiko kan vurderes, overvåkes og håndteres.Vi analyserer og utvikler ny kunnskap om samspillet mellom menneske, teknologi, organisasjon, miljø og sikkerhet.

Spesialrådgiver
924 00 847

Ekspertiser

Laboratorier

Nyheter

Prosjekter

z