Til hovedinnhold
Norsk English

Akustikk

Lyd omgir oss hele tiden og påvirker vår trivsel og opplevelse av omgivelsene, vår evne til kommunikasjon og konsentrasjon i forskjellige aktiviteter.

Kontaktpersoner

Enten det dreier seg om plagsom støy fra naboer, den monotone duringen fra veitrafikk, eller utfordrende taleforhold i en videokonferanse, påvirker lyd oss på ulike måter i dagliglivet.

Lyd kan også benyttes til å analysere materialegenskaper, oppdage tidlige tegn på skader i bygningskonstruksjoner, som kommunikasjonsmedium i havet, eller til å utforske kroppens indre.

SINTEF samarbeider med industri, akademia og offentlige myndigheter for å finne løsninger som krever spesialisert kunnskap om lyd og lydutbredelse. Vi har drevet med forskning og rådgivning innen akustikk siden 1970-tallet, og  har dermed svært god innsikt i dagens utfordringer og utviklingen i fagfeltet.

Vi  utfører forskning, spesialrådgivning og laboratorietester.

Vi jobber med

  • akustikk, vibrasjoner og lydforhold i bygninger
  • å forstå hvordan lyd påvirker mennesker og dyr (støyplager, spørreundersøkelser/kartlegging, hørselshelse, lyd i naturlige habitater)
  • beregningsmetoder og -verktøy for utendørs lydforplantning (vei, bane, industri, fly/ helikopter/ droner, skyting, vindturbiner)
  • metoder for å teste hørsel, for eksempel automatisk og manuell rentoneaudiometri, tale i støy-tester, otoakustiske emisjoner
  • gjennomføring av lytteforsøk
  • lydforplantning i vann (støy fra skipstrafikk, kommunikasjonssystemer i vann, dyrevelferd)
  • akustikk i industrielle applikasjoner (Ikke-destruktiv testing (NDT), signalbehandling, monitorering av bygningselementer og rørsystemer)
  • ultralyd for analyse av materialer og medisinske anvendelser
  • maskinlæringsmodeller og kunstig intelligens basert på akustiske data
  • lyd som kommunikasjonsteknologi  (mikrofonteknikk, auralisering, videokonferansesystemer)

Ekspertiser

Laboratorier

Nyheter

Blogg
Slik sikrer man gode lydforhold i skolebygg

Slik sikrer man gode lydforhold i skolebygg

De som jobber i skolen, vet hvor viktig det er med god akustikk i klasserommet. Optimal etterklangstid, god taleforståelse, tilfredsstillende lydnivå og tilgang til stillesoner er de viktigste faktorene for gode lydforhold.

Unngå plagsom trinnlyd fra naboen

Unngå plagsom trinnlyd fra naboen

Svært mange av løsningene som er i bruk som etasjeskiller mellom boliger gir ikke god nok lydisolasjon. Spesielt er det mange negative tilbakemeldinger på trinnlyd, særlig for lette trebjelkelag.

Hvor godt virker mose som støydemper?

Hvor godt virker mose som støydemper?

Visste du at "moseveggene" du kan se enkelte steder egentlig er død reinlav som er farget grønn? Nå har Sintef testet hvor gode såkalte vegghengte lydabsorbenter med mose som topplag, er til å absorbere lyd.

Lydsignaler gir sikrere tunnelevakuering

Lydsignaler gir sikrere tunnelevakuering

Lydsignaler er et effektivt hjelpemiddel under evakuering under tunnelbrann, viser forskning. Det er godt nytt. Trafikanter kan nemlig ikke forvente å bli reddet av redningsmannskap under slike ulykker.

Prosjekter