Til hovedinnhold
Norsk English

NILRISK — Digitalisering av hørselsmonitorering

Målet med prosjektet er å redusere antall arbeidere som får støyindusert hørselstap.

Kontaktperson

Ill.: SINTEF

I prosjektet testes en ny hørselstest som bruker smarttelefon/nettbrett og som kan gjennomføres når og hvor den ansatte ønsker. Testen utvikles i samarbeid mellom SINTEF og Equinor, med stort fokus på brukerinvolvering.

Ved hjelp av hyppigere hørselsmålinger og statistiske verktøy skal man oppdage hørselsendringer på et tidligere tidspunkt enn det gjøres i dag, og dermed kunne forhindre videre negativ utvikling. Utstyret skal valideres for å kunne brukes som målinger for å følge opp den lovpålagte oppfølgingen av støyutsatte arbeidere.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2024

Samarbeidspartner

Equinor

Prosjekttype

Direktefinansiert