Til hovedinnhold
Norsk English

Tron Vedul Tronstad

Forsker

Jeg har jobbet på akustikkgruppa til SINTEF siden 2008. I løpet av disse årene har jeg jobbet med et bredt spekter av prosjekt, men den røde tråden har hele tiden være hørsel.

Siden 2022 har jeg hatt en bi-stilling hos NTNU som førsteamanuensis ved akustikkgruppa på institutt for elektroniske systemer.

I tillegg til å være forsker er jeg gift, har tre barn, og er gårdbruker.

Utdanning

Jeg er utdannet som "master of science" innen elektronikk, med spesialisering på akustikk. Masterutdannelsen min tok jeg ved NTNU på institutt for elektroniske systemer fra 2002 til 2007.

I 2013 startet jeg på en doktorgrad, også denne på NTNU og institutt for elektroniske systemer, som jeg ble ferdig med i 2018. Doktorgraden het "Hearing Protection Goes Digital" og handlet om hvordan man kan oppdage hørselsskader på et tidligere tidspunkt enn man gjør i dag.

Kompetanse og fagområder

Forskningsfeltet mitt er akustikk, med hovedfokus på hørsel og hvordan hørselen skades. Dette innebærer blant annet hørselstester og andre subjektive tester (f.eks. opplevd kvalitet eller taletydelighet) og statistisk analyse av resultat fra slike tester.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/tron-vedul-tronstad-639461ab

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Tv-Tronstad

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-3329-7109

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Strindvegen 4
Trondheim