Til hovedinnhold
Norsk English

Unngå plagsom trinnlyd fra naboen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Svært mange av løsningene som er i bruk som etasjeskiller mellom boliger gir ikke god nok lydisolasjon. Spesielt er det mange negative tilbakemeldinger på trinnlyd, særlig for lette trebjelkelag.

Det ser ut til at bruk av gulv med tilfarere på elastiske klosser gir gode lavfrekvensegenskaper, og at dette i større grad burde tas i bruk både for nybygg og ved utbedringer. Her gis noen eksempler på gode lydløsninger.

Erfaringer

Type etasjeskiller bestemmer i stor grad trinnlydegenskapene. For å oppnå gode egenskaper må alle typer kompletteres med gulv/belegg og/eller lydhimling. Tilbakemeldinger fra brukerne viser at svært mange av de løsningene som fortsatt er i bruk i dag, ikke er tilfredsstillende.

Tradisjonelle, lette trebjelkelag med lydisolerende, flytende gulv og lydhimling overfører ofte mye lavfrekvent trinnlyd. Det skyldes ofte resonans i flytende gulv med kontinuerlig flytesjikt, og at selve bjelkelaget har relativt liten stivhet.

Byggforskserien 522.511 gir råd om alternative løsninger med blant annet betydelig tyngre og/eller stivere gulvkonstruksjoner.

Tunge etasjeskillere av massiv betong, hulldekker av betong o.l. overfører mindre lavfrekvent trinnlyd. De må imidlertid ha relativt stor tykkelse/masse for at lydisolasjonen skal bli god, spesielt dersom man bare ønsker å bruke et enkelt lyddempende belegg eller parkett på tynt parkettunderlag på oversiden (se Byggforskserien 522.513).  

Komplettering med lydisolerende tilfarergulv gir erfaringsmessig mindre overføring av lavfrekvent trinnlyd. Under tilfarerne monteres elastiske bånd eller klosser av et elastisk materiale.

Fordelen er større lastkonsentrasjon på dempesjiktet, noe som igjen gir lavere resonansfrekvens og bedre lavfrekvens­isolasjon samtidig som kravet til god gulvstivhet ivaretas. Erfaringene er gode både når det gjelder bruk på lette og tunge etasjeskillere.

Ulempen kan være relativt stor byggehøyde, men på den annen side gir dette mulighet for føringsvei for el-, varme- og vanninstallasjoner. Tilfarergulvene bygges på stedet, og det finnes nå flere systemløsninger som forenkler byggeprosessen. Se Byggforskserien 522.362 og punktet om systemgulv. 

Regelverk

Byggteknisk forskrift (TEK17) gir overordnede funksjonskrav og viser til lydklasse C i NS 8175:2012 for minstekrav til lydforhold. Det er likevel kjent fra flere undersøkelser at mange plages av støy fra nabo, selv om kravene i TEK/NS 8175:2012 er tilfredsstilt.

Dette gjelder spesielt lavfrekvent trinnlyd fra etasjeskiller, særlig fra lette trebjelkelag. For tunge etasjeskillere er problemet mindre, men fortsatt vil enkelte løsninger med flytende gulv også kunne gi plagsom lavfrekvent trinnlyd.

SINTEF har derfor i mange år anbefalt å bruke trinnlydnivået pluss omgjøringstall for lavfrekvent spektrum, L'n,w + CI,50–2500 ≤ 53 dB for bedømmelse av trinnlydnivået i boliger. Dette gir betydelig bedre korrelasjon med opplevd lydisolasjon. Tilsvarende anbefalt bedømmelse for luftlydisolasjon er R'w + C50–5000 ≥ 55 dB.

Slik lavfrekvensbedømmelse er innført i siste versjon av NS 8175:2019 med mindre justeringer av grenseverdiene. Imidlertid er dette ikke en del av TEK, da TEK17 fortsatt viser til NS 8175:2012. Vi anbefaler derfor at NS 8175:2019 legges til grunn i kontraktspesifikasjonen i enkeltprosjekter.

Lette trebjelkelag

Eksempel på trebjelkelag med punktopplagret tilfarergulv med gode trinnlydegenskaper er vist i figur 1. Trebjelkelaget har høye I-bjelker som gir relativt høy stivhet, samt elastisk opphengt lydhimling på undersiden. Dempeklossene består av polyuretanskum o.l. Klossene plasseres rett over bjelkene.

Måleresultater for luft- og trinnlydisolasjon i felt er angitt i SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20682. Verdiene kan variere mye i ferdige bygg, avhengig av bl.a. flanketransmisjonen.

Fig. 1. Eksempel på trebjelkelag med gode trinnlydegenskaper med punktopplagret tilfarergulv. Ill.: SINTEF

Tunge etasjeskillere

Når det gjelder tunge etasjeskillere kan man også oppnå gode trinnlydegenskaper med punktopplagret tilfarergulv, ved å bruke samme tilfarerløsning som i eksemplet i figur 1. Alternativt kan man bruke en systemgulvløsning, se nedenfor.

Forventede lydisolasjonsverdier for ulike dekketyper uten lydhimling er gitt i SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20469, TG 20568, TG 20682 og TG 20805.

Utbygging av loft – eldre trebjelkelag

Utbygging av loft til nye boenheter i eldre bygårder er lydteknisk sett en stor utfordring. Selve etasjeskilleren er i utgangspunktet ofte lydmessig svak, mens forventningen er at lydisoleringen skal være svært god.

En god lydløsning er bruk av samme tilfarerløsning som vist tidligere. Tilfarerne vil normalt være høyere enn for nybygg, siden det ofte er behov for større oppretting av gulvet. Løsning og måleverdier er angitt i SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20682.

Systemgulv

Det fins flere typer systemgulv for punktopplagrede tilfarere på markedet, og et prinsippeksempel er vist i figur 2. Systemgulvene kan benyttes både på tunge etasjeskillere og lette trebjelkelag.

Løsningene er basert på tilfarere av stål eller aluminium med justerbare støtteben. Det elastiske dempesjiktet kan være montert over støttebena inni i tilfarerne eller under støttebena mot underlaget.

Dempesjiktet er som regel av polyuretanskum, og har varierende stivhet tilpasset lasten på gulvet. Løsningene er vanligvis beregnet for undergolv av 22 mm sponplater. Føttene forankres til underlaget for å sikre kontakt til bærekonstruksjonen og for å holde tilfarerne på plass under montering.

I tillegg til å gi god lavfrekvent trinnlyddemping er løsningen spesielt egnet der det er behov for å bygge opp golvet eller der det er behov for å rette opp store skjevheter. Hulrommet kan også brukes som føringsvei for installasjoner. Systemgulv kan spesialleveres med store høyder.

Se også Byggforskserien 522.362 og referanser til ulike systemer med SINTEF Teknisk Godkjenning. Sistnevnte gir også lyddata fra laboratoriemålinger og forventede feltverdier i kombinasjon med ulike dekketyper.

Fig. 2. Prinsippeksempel på systemgulv med punktopplagret tilfarergulv. Ill.: SINTEF

Referanser

SINTEF Teknisk Godkjenning:
- TG 20469 Granab tilfarersystem
- TG 20568 Arbor Systemgulv
- TG 20682 Sylodyn®/Sylomer® trinnlyddempere
- TG 20805 dBlock Systemgulv

Byggforskserien:
- 522.511 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger
- 522.513 Lydisolerende, tunge etasjeskillere
- 522.515 Lydisolerende golv og golvbelegg
- 522.362 Tilfarergolv i nye og eksisterende bygg
- 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre i boliger
- 722.524 Forbedring av lydisolasjonen i tunge etasjeskillere

Se alle godkjente og sertifiserte produkter her.

Gå til Byggforskserien

Kontaktperson