Til hovedinnhold
Norsk English

Mønsterklasserom levert som tjeneste – tilrettelegging i skolen for barn med hørselshemming

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et forslag til en helhetlig tjeneste for å tilpasse og gjennomføre tiltak for elever med nedsatt hørsel, som grunnlag for videre tjenesteinnovasjon.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

I prosjektet skal det kartlegges hvordan skoler jobber med tiltak for elever med hørselshemming i dag. Gjennom en bruker-sentrert tjenestedesign tilnærming, skal det identifiseres om det finnes udekkede behov når det gjelder å kartlegge, planlegge og gjennomføre akustiske, teknologiske og pedagogiske tiltak i sammenheng. Formålet er å sette skoleledere, lærere og andre interessenter bedre i stand til å bruke tilgjengelig kunnskap, og veiledere til å planlegge og gjennomføre tilrettelegging.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2021

Prosjekttype

Oppdragsforskning

Finansiering

Bufdir