Til hovedinnhold

Om SINTEF Community

Om SINTEF Community

SINTEF Community er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.

Virksomhetsområder

Forskning og utvikling

Som forsknings- og utviklingspartner kan vi være din dør­åpner – nasjo­nalt og internasjonalt. SINTEF har som ambisjon å bygge opp kompe­tansemiljøer som er i front interna­sjonalt, og dette skal også komme norsk byggenæring til gode. Les mer.

Forskningsbasert rådgivning

En uavhengig tredjepart kan bidra med nye perspek­ti­ver på utfordrende prosjekter. SINTEFs erfaring med spe­­sialrådgiving, prosjektgjennomgang og andre analy­se­­tjenester gir oss en unik innsikt i utfordringene den norske byg­ge-, anleggs- og eiendomssektoren møter. Les mer.

Produktdokumentasjon

Enten du produserer eller kjøper produkter – produktdokumenta­sjon fra SINTEF gir deg dokumentasjon som sikrer kvalitet, tilfredsstiller dokumentasjons­kravene i forskriftene og gir retningslinjer for bruk. Les mer.

Kunnskapsformidling

Kunnskap er verdiløs hvis den ikke deles. SINTEF formidler den nyeste, utprøvde kunnskapen til byggenæringen.

Satsingsområder

Med basis i de store utfordringene verden står ovenfor har SINTEF Community valgt å fokusere spesielt på følgende områder for vår forskning og utvikling:

Energieffektivisering og fornybar energi

SINTEF Community skal effektivisere energibruk i eksisterende bygninger i en livsløpssammenheng, samt utvikle systemer og infrastrukturløsninger for anvendelse av fornybar energi.

Miljøteknologi

SINTEF Community skal utvikle teknologi og løsninger med mål å redusere miljøbelastningen og øke bærekraften innen bygg og infrastruktur.

Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur

SINTEF Community skal utvikle teknologi og løsninger for klimatilpasning av eksisterende og framtidige bygg og infrastruktur.

Rent vann

SINTEF Community skal utvikle teknologi og løsninger for forvaltning av vannressurser, forbedring av vanninfrastruktur og behandling av vann til ulike formål.

Byggematerialer

Byggeprosess

Organisasjon

Faggrupper

Bygninger og installasjoner

Byggeteknikk
Kontakt forskningsleder Monica Strøm Nodland

Energi og inneklima
Kontakt forskningsleder Øystein Fjellheim

Klima, miljø og arkitektur
Kontakt forskningsleder Maria Kristina Kollberg Thomassen

Sanitær og våtrom
Kontakt forskningsleder Lars-Erik Fiskum

Laboratoriene Oslo
Kontakt laboratoriesjef  Jørgen Tidemann-Andersen

Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner

Arkitektur og teknologi
Kontakt forskningsleder Judith Thomsen

Bygningsfysikk
Kontakt forskningsleder Steinar Grynning

Materialer og konstruksjoner 
Kontakt forskningsleder Petra Rüther

Material- og byggeteknikk
Kontakt forskningsleder Ola Asphaug

Laboratoriene Trondheim
Kontakt laboratoriesjef Einar Bergheim

Infrastruktur

Berg- og geoteknikk
Kontakt forskningsleder Lisbeth-Ingrid Alnæs

Vann og miljø
Kontakt forskningsleder Maria Barrio Hernandez

Anlegg og samferdsel
Kontakt forskningsleder Gunrid Kjellmark

Mobilitet og samfunnsøkonomi

Bærekraftig mobilitet
Kontakt forskningsleder Unn Karin Thorenfeldt

Digitalisering i transport
Kontakt forskningsleder Terje Reitaas

Samfunnsøkonomi
Kontakt forskningsleder Kristin Tolstad Uggen

Kunnskapsformidling

Fagredaksjonen
Kontakt enhetsleder Gunhild Ella Reistad

Marked og publisering
Kontakt enhetsleder Monica Raknestangen Gran

SINTEF akademisk forlag
Kontakt forlagsleder Trond Haug

Visualisering og webutviklig
Kontakt enhetsleder Knut Helle

SINTEF Certification

Kontakt enhetsleder Marius Kvalvik

Ledelse

Siri Hunnes Blakstad

Konserndirektør
906 45 419
Navn
Siri Hunnes Blakstad
Tittel
Konserndirektør
Telefon
906 45 419
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Partow Pakdel Henriksen

Senior forretningsutvikler
982 83 930
Navn
Partow Pakdel Henriksen
Tittel
Senior forretningsutvikler
Telefon
982 83 930
Avdeling
Stab
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Berit Laanke

Forskningssjef
928 08 312
Navn
Berit Laanke
Tittel
Forskningssjef
Telefon
928 08 312
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Jonas Holme

Forskningssjef
915 21 367
Navn
Jonas Holme
Tittel
Forskningssjef
Telefon
915 21 367
Avdeling
Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Jan Olav Hjermann

Forskningssjef
911 72 325
Navn
Jan Olav Hjermann
Tittel
Forskningssjef
Telefon
911 72 325
Avdeling
Kunnskapsformidling og sertifisering
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Roar Norvik

Forskningssjef
900 43 270
Navn
Roar Norvik
Tittel
Forskningssjef
Telefon
900 43 270
Avdeling
Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Veslemøy Nestvold

Kommunikasjonssjef
922 50 493
Navn
Veslemøy Nestvold
Tittel
Kommunikasjonssjef
Telefon
922 50 493
Avdeling
Stab
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Terje Jacobsen

Forskningsdirektør
416 64 331
Navn
Terje Jacobsen
Tittel
Forskningsdirektør
Telefon
416 64 331
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Bjørn Skjold Iversen

Visekonserndirektør
930 51 090
Navn
Bjørn Skjold Iversen
Tittel
Visekonserndirektør
Telefon
930 51 090
Avdeling
Stab
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Kari Kallager

HR-sjef
930 30 923
Navn
Kari Kallager
Tittel
HR-sjef
Telefon
930 30 923
Avdeling
Stab
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Lars Dokmo

HMS-sjef
930 58 532
Navn
Lars Dokmo
Tittel
HMS-sjef
Telefon
930 58 532
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Anette Rosten Gabrielsen

Kvalitetssjef
915 29 009
Navn
Anette Rosten Gabrielsen
Tittel
Kvalitetssjef
Telefon
915 29 009
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Instituttråd

Reidar Bye, rådsleder, visekonsernsjef SINTEF
Olav Bolland, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU
Jane Bordal, Statens Vegvesen
Grete Bergly, Multiconsult AS
Trond Hagerud, Mapei AS
Christofer Skaar, SINTEF Community
Pål Harstad, SINTEF Community

Byggforsks historie 1953-2003

Byggforsks historie
Byggforsks historie