Til hovedinnhold
Norsk English

Trond Simonsen

Forskningssjef

Forskningssjef for bygninger og installasjoner i SINTEF Community. Leder faggruppene i avdelingen som jobber med følgende områder:
- Produktdokumentasjon av bygningsprodukter, og sanitær og våtromsprodukter,
- Forskningsbasert rådgiving
- Forsking på energi i bygg og samspillet med energisystemet
- Forskning på ventilasjon og inneklima
- Forskning på sirkulær økonomi, gjenbruk, materialgjenvinning og avfallsminimiering
- Forskning med bruk av livsløpsvurderinger og LCA

Utdanning

MSc fra NTNU, Industriell økonomi og teknologiledelse, 1998

Kompetanse og fagområder

- Ledelse av energispareprogram i kontor og næringsbygg.
- Bruk av smarte styringssystemer for energibruk i bygg.
- Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg.
- Sirkulær økonomi og ombruk av materialer i bygg

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/trond-simonsen-1822707/

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Børrestuveien 3
Oslo