Til hovedinnhold
Norsk English

AI og robotikk - muligheter for EU finansiering

EU nettverkene NAINE, RINVE, ACT/Prosess+, og EU-nettverk Nordland arrangerer workshop for å synliggjøre mulighetene for å få finansiert prosjekter innen kunstig intelligens (AI) og robotikk under Horisont Europa på Nordnorske Europadager i Bodø 5. desember. På denne workshopen deles blant annet erfaringer med å finne samarbeidspartnere, konkrete utlysninger innen området og muligheter for prosjektpitch med en EU-rådgiver.

Informasjon

Sted
Bodø. Det legges også opp til mulighet for digital deltakelse (endring kan forekomme)
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

Arrangementet er for alle som er interessert i muligheter innenfor AI og robotikk i EU, om du er nybegynner eller prosjektleder! På workshopen får du en kort presentasjon av de ulike EU-nettverkene, trender innen robotikk & AI, hvordan man kommer i gang og finner samarbeidsprosjekter med EU-finansiering.

Vi vil også presentere relevante utlysninger i Horisont Europa og det blir mulighet for å booke et møte gjennom NAINE-services for å finne spesifikke utlysninger til din bedrift. Dette kan du gjøre på arrangementet, eller på forhånd på dette skjemaet

Foreløpig program: 

 1. Velkommen og kort intro til EU-nettverkene som arrangerer workshopen (EU-nettverk Nordland, NAINE, RINVE, ACT og RIMA)
 2. Trender innen robotikk og AI (SINTEF)
 3. Hvordan gjør norske aktører det innen EU-finansierte prosjekter? (Forskningsrådet)
 4. Hvordan komme i gang med EU-søknader (SINTEF)
 5. Relevante EU-utlysninger (SINTEF)


 • RINVE er et norsk nettverk for robotikk og automatisering innen inspeksjon og vedlikehold. RINVE har som mål å bidra til at medlemmene kan kapitalisere på de mulighetene som ligger i nasjonale og internasjonale markeder for robotikk og automatisering i inspeksjon og vedlikehold, og mobilisere til norsk deltakelse i EU-søknader knyttet til temaet.
 •  Hovedformålet med NAINE er å bidra til økt antall EU-søknader om AI med norsk engasjement. NAINE er åpent for alle i Norge som er interessert i AI og nasjonalt og europeisk samarbeid.
 • Arctic Cluster Team (ACT) skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling, oppnå nullutslipp og nullavfall, skape vekst og grønne arbeidsplasser. Partnerskapet består av store og små aktører med et bredt spekter av kompetanseområder og fra ulike deler av de industrielle verdikjedene.
 • EU-nettverk Nordland har som målsetning å stimulere til økt deltakelse i Horisont2020 fra Nordland. Det er spesielt fokus på mobilisering av bedrifter og offentlig sektor, samt bygge konsortier mellom bedrifter og FoU-miljøer i Nordland.
 • Medarrangerer er SINTEF, Nord universitet, KPB og Kunnskapsparken Helgeland – og RIMA-nettverket.

 • RIMA (Robotics for Inspection and Maintenance) er et 4-årig EU-prosjekt som samler 13 Digitale Innovasjonshuber (DIH) i Europa for å bistå Europeisk industri og offentlig sektor innen inspeksjon og vedlikehold. RIMA finansierer også 50 prosjekter med Europeiske SMBer. Delta gjerne i RIMA-nettverket ved å registrere din organisasjon her. EU-prosjektet RIMA får finansiering fra EU under avtalenummer 824990.

Kontaktperson

Adresse

Quality Hotel Ramsalt (Rom: Hundholmen)