RINVE-nettverket – Automatisering og robotikk i inspeksjon og vedlikehold

Global og nasjonal markedsetterspørsel, ny teknologi, og forskningsbasert innovasjon gir nye og store muligheter for automatisering og robotisering innen inspeksjon og vedlikehold. RINVE-nettverket skal bidra til at norske aktører kan kapitalisere på disse mulighetene.

RINVE SKAL BIDRA TIL UTVIKLING I NORSK NÆRINGSLIV

RINVE er et norsk nettverk delfinansiert av Norges Forskningsråd og skal bidra til utvikling i norsk næringsliv av automatisering og robotisering innen inspeksjon og vedlikehold. Et viktig moment i dette er RINVEs målsetning om å bidra til å mobilisere til økt og vellykket norsk deltakelse i EU-søknader innen inspeksjons- og vedlikeholdsrobotikk som strategisk satsningsområde for robotikk i EU.

Inachus
Foto: Thor Nielsen / SINTEF

Bli medlem i RINVE! Hvorfor?

Entreprenører, tjeneste- og teknologileverandører:

 • Innsikt i potensialet for robotikk og automatisering
 • Ideutvikling, nye produkter og tjenester
 • Nettverksbygging
 • Eventuell tilgang til testfasiliteter på sikt
 • Konkurransekraft ved å være i teknologifront
 • Forstå nye verdikjeder og sikre seg en rolle i disse

Sluttbrukere/eiere:

 • Bedre tilstandskontroll, økt produktivitet, bedre HMS og reduserte kostnader
 • Være med å utvikle leverandørnæringen
 • Være med å forme utviklinga så den er tilpasset behovene

FOU-organisasjoner:

 • Innsikt i problemstillinger i industrien
 • Nettverksbygging, ideutvikling, nye prosjekter

Markedet for inspeksjon og vedlikehold er stort

Her er noen eksempler:

 • På norsk sokkel alene ble det brukt 21 milliarder NOK på vedlikehold i 2016.
 • Verdensmarkedet for ikke-destruktiv testing og inspeksjon i 2022 er estimert til ca. 99 milliarder NOK.
 • Europeiske land kommer til å bruke mellom 142 og 237 milliarder NOK på vedlikehold og fornyelse av jernbanesystemet hvert år.
Det er viktig å få rett informasjon inn i rett system til rett tid for å kunne kapitalisere på mulighetene med automatisering og robotikk i inspeksjon og vedlikehold.  Illustrasjon: Shutterstock

Hvem kan bli medlem i RINVE?

RINVE er åpent for alle relevante aktører

RINVE er åpent for alle relevante aktører, bl.a.:

 • Entreprenører/tjenesteleverandører: Overflatevedlikehold, korrosjonsbeskyttelse, inspeksjon, overvåkning. 
 • Teknologileverandører: Sensorer, robotikk, integrering, software, plattformer.
 • Sluttbrukere/eiere: Prosessindustri, olje & gass, infrastruktur, bygg & anlegg, vareproduserende industri.
 • Andre: FoU (Universiteter, høyskoler, forskningsinstitutt) og myndigheter.

Interessert i å bli medlem eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss!

Ta  gjerne kontakt med (tlf. 412 26 902) om du ønsker mer informasjon om hvordan bli medlem og delta i RINVE-nettverket. 

Hovedmålet til RINVE-nettverket

Hovedmålet til RINVE-nettverket er å bidra til å sikre at norsk næringsliv kan kapitalisere på de mulighetene som global og nasjonal markedsetterspørsel, ny teknologi, og forskningsbasert innovasjon kan gi innen automatisering og robotisering innen inspeksjon og vedlikehold - og mobilisere til økt og vellykket norsk deltakelse i EU-søknader innen inspeksjons- og vedlikeholdsrobotikk som strategisk satsningsområde for robotikk i EU. 

For å oppnå hovedmålet skal RINVE realisere følgende delmål:

 • Få større oversikt over relevante aktører som kan bidra i verdikjeden.
 • Etablere samarbeid på tvers av bransjer – mellom bedrifter med liten FoU-erfaring med forskningsmiljø med spesialkompetanse innen automatisering og vedlikehold og andre bedrifter med FoU-erfaring.
 • Mobilisere til at norske aktører deltar på EU-relevante arrangement både nasjonalt (bl.a. RINVE innovasjonsworkshop) og i EU (Brokerage events, workshops, m.m.).
 • Formidle resultater og informasjon til relevante aktører på tvers av bransjer og anvendelsesområder gjennom bl.a. innovasjonsworkshops, media, og sosiale media.
 • Mobilisere til EU-søknader innen inspeksjons- og vedlikeholdsrobotikk og -automatisering med partnere fra RINVE-nettverket.

.

Kontaktpersoner

Aksel Andreas Transeth

Fungerende forskningsleder
+47 41 22 69 02
Navn
Aksel Andreas Transeth
Tittel
Fungerende forskningsleder
Telefon
+47 41 22 69 02
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Ole Øystein Knudsen

Seniorforsker
+47 98 23 04 20
Navn
Ole Øystein Knudsen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 98 23 04 20
Avdeling
Materialer og nanoteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Nyheter

[mars 2023] Workshop på European Robotics Forum (ERF) i Danmark

RINVE-medlemmene Orbiton og Equinor er blant foredragsholderne sammen med bl.a. norske Canrig Robotics. Chevron holdt også innlegg. Tema var om hvordan gå fra "one off deployments" av roboter/droner til å ha de i kontinuerlig drift for inspeksjon og vedlikehold. Mer info her

[2022] Hovedtema innen robotikk for inspeksjon og vedlikehold 

RINVE har i samarbeid med temagruppe for inspeksjons- og vedlikeholdsrobotikk i euRobotics utarbeidet et dokument for hovedtema innen denne typen robotikk. Dokumentet er tilgjengelig her

[juni 2022] RINVE arrangerer

Robotics and Artificial Intelligence Cross-Sectoral Innovation Conference (RAIC 2022) sammen med partnere. 

Mer info her: https://raic-2022.b2match.io/ 

[juni 2022] Workshop på European Robotics Forum (ERF) 2022 

RINVE-medlem Equinor og norske Tiepoint er på foredragsholderlista. RINVE er medarrangør. Mer info her

[Juni 2021] RINVE er sentral i å arrangere

Robotics and Artificial Intelligence Cross-Sectoral Innovation Conference (RAIC 2021)

Mer info her: https://raic-2021.b2match.io/ 

[Mars 2021] Sjekk ut relevant workshop den 13. april 2021 på European Robotics Forum 2021

Program for workshopen er her: https://www.sintef.no/en/events/im-robotics-learning-across-industries-from-deployments/

[11 sept 2019] Interessert i midler for å utvikle og demonstrere løsninger innen robotikk for inspeksjon og vedlikehold? Sjekk ut "Open Call" i RIMA-prosjektet: www.rimanetwork.eu

[2018] Inspeksjons og vedlikeholdsrobotikk på European Robotics Forum

SINTEF var med å arrangere workshop i robotikk for inspeksjon og vedlikehold på European Robotics Forum i mars 2018. Les oppsummeringen her.