RINVE-nettverket – Automatisering og robotikk i inspeksjon og vedlikehold

Global og nasjonal markedsetterspørsel, ny teknologi, og forskningsbasert innovasjon gir nye og store muligheter for automatisering og robotisering innen inspeksjon og vedlikehold. RINVE-nettverket skal bidra til at norske aktører kan kapitalisere på disse mulighetene.

RINVE SKAL BIDRA TIL UTVIKLING I NORSK NÆRINGSLIV

RINVE er et norsk nettverk delfinansiert av Norges Forskningsråd og skal bidra til utvikling i norsk næringsliv av automatisering og robotisering innen inspeksjon og vedlikehold. Et viktig moment i dette er RINVEs målsetning om å bidra til å mobilisere til økt og vellykket norsk deltakelse i EU-søknader innen inspeksjons- og vedlikeholdsrobotikk som strategisk satsningsområde for robotikk i EU.

Inachus
Foto: Thor Nielsen / SINTEF

Bli medlem i RINVE! Hvorfor?

Entreprenører, tjeneste- og teknologileverandører:

 • Innsikt i potensialet for robotikk og automatisering
 • Ideutvikling, nye produkter og tjenester
 • Nettverksbygging
 • Eventuell tilgang til testfasiliteter på sikt
 • Konkurransekraft ved å være i teknologifront
 • Forstå nye verdikjeder og sikre seg en rolle i disse

Sluttbrukere/eiere:

 • Bedre tilstandskontroll, økt produktivitet, bedre HMS og reduserte kostnader
 • Være med å utvikle leverandørnæringen
 • Være med å forme utviklinga så den er tilpasset behovene

FOU-organisasjoner:

 • Innsikt i problemstillinger i industrien
 • Nettverksbygging, ideutvikling, nye prosjekter

Markedet for inspeksjon og vedlikehold er stort

Her er noen eksempler:

 • På norsk sokkel alene ble det brukt 21 milliarder NOK på vedlikehold i 2016.
 • Verdensmarkedet for ikke-destruktiv testing og inspeksjon i 2022 er estimert til ca. 99 milliarder NOK.
 • Europeiske land kommer til å bruke mellom 142 og 237 milliarder NOK på vedlikehold og fornyelse av jernbanesystemet hvert år.
Det er viktig å få rett informasjon inn i rett system til rett tid for å kunne kapitalisere på mulighetene med automatisering og robotikk i inspeksjon og vedlikehold.  Illustrasjon: Shutterstock

Hvem kan bli medlem i RINVE?

RINVE er åpent for alle relevante aktører

RINVE er åpent for alle relevante aktører, bl.a.:

 • Entreprenører/tjenesteleverandører: Overflatevedlikehold, korrosjonsbeskyttelse, inspeksjon, overvåkning. 
 • Teknologileverandører: Sensorer, robotikk, integrering, software, plattformer.
 • Sluttbrukere/eiere: Prosessindustri, olje & gass, infrastruktur, bygg & anlegg, vareproduserende industri.
 • Andre: FoU (Universiteter, høyskoler, forskningsinstitutt) og myndigheter.

Interessert i å bli medlem eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss!

Ta  gjerne kontakt med (tlf. 412 26 902) om du ønsker mer informasjon om hvordan bli medlem og delta i RINVE-nettverket. 

Hovedmålet til RINVE-nettverket

Hovedmålet til RINVE-nettverket er å bidra til å sikre at norsk næringsliv kan kapitalisere på de mulighetene som global og nasjonal markedsetterspørsel, ny teknologi, og forskningsbasert innovasjon kan gi innen automatisering og robotisering innen inspeksjon og vedlikehold - og mobilisere til økt og vellykket norsk deltakelse i EU-søknader innen inspeksjons- og vedlikeholdsrobotikk som strategisk satsningsområde for robotikk i EU. 

For å oppnå hovedmålet skal RINVE realisere følgende delmål:

 • Få større oversikt over relevante aktører som kan bidra i verdikjeden.
 • Etablere samarbeid på tvers av bransjer – mellom bedrifter med liten FoU-erfaring med forskningsmiljø med spesialkompetanse innen automatisering og vedlikehold og andre bedrifter med FoU-erfaring.
 • Mobilisere til at norske aktører deltar på EU-relevante arrangement både nasjonalt (bl.a. RINVE innovasjonsworkshop) og i EU (Brokerage events, workshops, m.m.).
 • Formidle resultater og informasjon til relevante aktører på tvers av bransjer og anvendelsesområder gjennom bl.a. innovasjonsworkshops, media, og sosiale media.
 • Mobilisere til EU-søknader innen inspeksjons- og vedlikeholdsrobotikk og -automatisering med partnere fra RINVE-nettverket.

.

Kontaktpersoner

Aksel Andreas Transeth

Seniorforsker
+47 41 22 69 02
Navn
Aksel Andreas Transeth
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 41 22 69 02
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Ole Øystein Knudsen

Seniorforsker
98 23 04 20
Navn
Ole Øystein Knudsen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
98 23 04 20
Avdeling
Materialer og nanoteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Nyheter

 

[Mars 2021] Sjekk ut relevant workshop den 13. april 2021 på European Robotics Forum 2021

Program for workshopen er her: https://www.sintef.no/en/events/im-robotics-learning-across-industries-from-deployments/

[11 sept 2019] Interessert i midler for å utvikle og demonstrere løsninger innen robotikk for inspeksjon og vedlikehold? Sjekk ut "Open Call" i RIMA-prosjektet: www.rimanetwork.eu

[2018] Inspeksjons og vedlikeholdsrobotikk på European Robotics Forum

SINTEF var med å arrangere workshop i robotikk for inspeksjon og vedlikehold på European Robotics Forum i mars 2018. Les oppsummeringen her.