Til hovedinnhold

ACE - fullskala havbrukslaboratorium

ACE - fullskala havbrukslaboratorium

SINTEF ACE er et storskala laboratorium hvor det utvikles og testes ny havbruksteknologi. Brukerne er forskere og andre som vil gjøre praktiske forsøk og tester under mest mulig kontrollerte og reelle forhold.

Bilde av fjord og merder
Anlegg Korsneset i Møre og Romsdal

 

Fullskala laboratorium SINTEF ACE er åpent til forskningsformål og utstyrstesting til alle aktører. Forsknings- og forsøksfokus ligger på teknologi til drift og operasjon samt overvåkning av konstruksjoner og miljø. Dette bygger på en tverrfaglig kompetanse innen biologi-teknologi-interaksjon. Her jobber f.eks. biologer med begroingsforsøk ved siden av kybernetiker med autonome farkoster.

Forsøksaktivitetene rundt havbruksteknologi gjennomføres på ulike lakse- og tarelokaliteter, hovedsakelig i Midt-Norge. Det foretrekkes å gjennomføre forsøkene ved SINTEF Ocean sine akvakulturtillatelser (STR-0023, STH-0902 og STF-0903). Hovedanleggene ligger på Hitra/Frøya hvor vi også har base for båt og utstyr. 

 SINTEF ACE - Undervannsrobotikk

Undervannsrobotikk
Undervannsrobotikk

 Kontaktpersoner:

  • Kjetil Øvretveit, SINTEF ACE koordinator, e-post:, tlf: 928 67 947
  • Eleni Kelasidi, Forsker, SINTEF ACE Robotics Laboratory, e-post: , tlf: 451 85 796
Publisert fredag 21. november 2014
Senioringeniør
+47 928 67 947

Kontakt

Besøksadresse Trondheim:

Brattørkaia 17 C, 7010 Trondheim

Postadresse:

SINTEF Ocean AS
Postboks 4762 Sluppen, 7465 TRONDHEIM
E-post:

Ved besøk på Frøya vennligst ta kontakt ved oppmøte:

Prosjekter