Til hovedinnhold
Norsk English

BIORACER - Biomasse- og fôringsteknologi

Biomasse og fôring er to grunnleggende og tett sammenknyttede faktorer i lakseoppdrett. Kontroll over disse faktorene er avgjørende for å kunne estimere produksjonens effektivitet og lønnsomhet.

Kontaktperson

Øyeblikksbilde fra individbasert numerisk simulering av laks i merd.

Prosjektet søker å øke kunnskapen rundt biomasse og fôring i kommersielt lakseoppdrett gjennom å 1) utvikle metoder for å overvåke fôring og biomasserelatert tilstand, 2) utvikle modeller for numerisk beskrivelse av biomasse og fôrdistribusjon i merd, 3) integrere målinger og modeller i verktøy for driftsmessig beslutningsstøtte, og 4) utvikle metoder for å observere strømforholdene inne i merd. Prosjektet vil gjennom disse aktivitetene utnytte biomassen i alle tre FoU-konsesjonene til AquaCulture Engineering (ACE) ved å gjennomføre forsøk over hele produksjonssykluser ved flere anlegg som ACE benytter seg av. Fokus vil være på at resultatene skal kunne øke oppdretternes kontroll over fôring og biomasse, og gi beslutningsstøtte under produksjonen. Det vil aktivt arbeides med å tilgjengeliggjøre resultatene for næringen underveis gjennom demonstratorer, publikasjoner, og ved å trekke relevante aktører inn i aktivitetene for å utvikle spin-off-prosjekter.

Les om ACE her.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

02.02.2015 - 31.12.2018