Til hovedinnhold
Norsk English

SENSODRONE

SENSODRONE ser på mulighetene for å utnytte potensialet til ubemannede flygende farkoster for overvåking og kontroll i det maritime miljø.

Kontaktperson

Illustrasjonsfoto: Maritime Robotics og SINTEF Fiskeri og havbruk

Ubemannede luftfarkoster egner seg godt som mobile sensorplattformer. Innen marin sektor kan potensialet til slike farkoster utnyttes til f.eks. miljøovervåkning, søk og redning, dokumentasjon av maritime operasjoner, integritetsovervåkning av oppdrettsanlegg, farledssikkerhet og ressursforvalting. Maritimt miljø er imidlertid krevende, spesielt med tanke på vær og vind. Farkostene må derfor tilpasses miljøet for å kunne ha akseptabel rekkevidde, tilgjengelighet og integritet.

Farkoster og sensorer må tilpasses maritime forhold for å kunne samle inn best mulige data. Sensortyper omfatter blant annet stillbildekamera, videokamera, IR-kamera såvel som laserbaserte sensorer og AIS (Automatic Identification System).

Prosjektet finansieres av Forskningsrådet sammen med prosjektets deltakere SINTEF Fiskeri og havbruk,  Maritime Robotics, SIMICON, SEMEKOR og Kongsberg Seatex. Prosjektet eies av det norske selskapet SIMICON som leverer løsninger innen drift og operasjon av ubemannede flygende farkoster, mens SINTEF Fiskeri og havbruk er prosjektleder. SINTEF Fiskeri og havbruk bidrar også med kravspesifikasjonen til sensorpakke og luftfarkost. Prosjektets hovedmål er å utvikle et spesialisert prototypesystem for instrumenterte luftfarkoster for anvendelser innen overvåkning og kontroll av maritime objekter og operasjoner.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 31.12.2015