Til hovedinnhold
Norsk English

Lokaliteter


Flyfoto oppdrettsanlegg

I tillegg til de tre hovedlokalitetene (Rataren, Tristeinen og Korsneset) har vi en "fleksibel" lokalitet. Til sammen dekker disse fire lokaliteten alle smoltutsett samt diverse forskjellige miljøforhold som fjordlokaliteter og eksponerte lokaliteter.

Alle lokalitetene kan nåes med båten og er tilkoblet SINTEF-nettverket. Lokalitetene er driftet av en kommersiell oppdretter og vi har godt etablerte rutiner og prosedyrer for en god forsøksgjennomføring.

I tillegg er det etablert infrastruktur på merder og fôrflåte. Dette inkluderer blant annet skap til datafangst med ulike grensesnitt.

Summen av dette gjør SINTEF ACE til en unik fasilitet for objektiv datafangst, teknologiuttesting og demonstrasjon i kommersiell setting.

Oppdrettsmerd med utstyr
Instrumentering av merd
Oppdrettsflåte i sjø
Fôrflåte ved lokalitet Korsneset
Kart over lokaliteter i midt-norge
Oversikt over lokaliteter i bruk