Til hovedinnhold

Lisbeth Øyum

Fungerende forskningsleder

Lisbeth Øyum

Fungerende forskningsleder

Lisbeth Øyum
Telefon: 957 27 077
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1802962

Contemporary debates over "the factory of the future" show that industries will need vocational workers that are empowered and skilled to act as decision-makers and controllers, holding technical and social skills of a high standard. Further, industrial development demands enough supply of...

Forfattere Øyum Lisbeth Olsen Dorothy Sutherland Thøring Linn
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1632081

Rapporten presenterer resultatene fra prosjektet "Bransjeløft gjennom partssamarbeid", et prosjekt i regi av LO Trøndelag og NHO Trøndelag. Målet med prosjektet har vært å utvikle et nettverk av bygg- og anleggsbedrifter som utnytter partsbasert utviklingsarbe...

Forfattere Solem Anniken Øyum Lisbeth
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1623149

Underveisvurderingen av IA-avtalen peker på et betydelig forbedringspotensial i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og at partssamarbeidet kan være en strategi for dette. Formålet med dette forskningsoppdraget har vært å fremskaffe kunnskap om hvordan det forebyggende...

Forfattere Buvik Marte Pettersen Thun Sylvi Øyum Lisbeth
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1573027

This article discusses the changes in workers’ identity as blue-collar or salaried staff with respect to changing work content due to new models of industrial systems. Within these new industrial models, traditional blue-collar work is moving into areas of work previously held solely by salaried sta...

Forfattere Ravn Johan Elvemo Øyum Lisbeth
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon