Til hovedinnhold

Leif Magne Sunde

Forskningsleder

Leif Magne Sunde

Forskningsleder

Leif Magne Sunde
Telefon: 900 99 485
E-post:
Avdeling: Havbruk
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1792393

The escape of small smolt through farm cage netting is a major challenge faced by the Norwegian salmon farming industry. Escape can occur when the smolt placed in the cages are smaller than the size estimated by the farmers. Furthermore, one may assume wrong mesh-properties as the cage netting...

Forfattere Manu Berrondo Sistiaga Bent Herrmann Eskil Forås Kevin Frank Leif Magne Sunde
År 2020
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1817579

Selv om fiskeri- og havbruksnæringene er anerkjent som viktige bidragsytere til den globale produksjonen av sjømat, er de imidlertid også kjent for å ha større HMS-utfordringer og jobbrelaterte skader enn andre industrisegmenter. En økning av automasjonsnivået i gjennomføringen av...

År 2020
Type Populærvitenskapelig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1817583

Fisheries and fish farming are important global contributors to the production of seafood for human consumption. These industries are also known for substantially higher HSE risks and work-related injury frequencies which implies that increasing the automation level of high-risk operations within...

År 2019
Type Populærvitenskapelig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1817590

The ARTIFEX project aims at developing robots for remote and/or autonomous inspection, maintenance and repair (IMR) operations at fish farms. An unmanned surface vehicle (USV) is used as a platform for carrying a remotely operated vehicle (ROV) for underwater operations and a remotely piloted...

År 2018
Type Populærvitenskapelig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1599702

The aim of this study was to demonstrate the feasibility of acoustic telemetry for monitoring fish during farm operations and gather knowledge about Atlantic salmon responses during crowding and delousing events in a commercial sea-cage. 21 fish were equipped with a novel transmitter tag type using...

Forfattere Martin Føre Eirik Svendsen Jo Arve Alfredsen Ingebrigt Uglem Nina Blöcher Harald Sveier Leif Magne Sunde Kevin Frank
År 2018
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1618575

Alle norske oppdrettsanlegg har pålegg om å telle og rapportere forekomst av lakselus i henhold til forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg, også kjent som lakselusforskriften. Registrering av luseforekomst i oppdrettsanleggene brukes både for å vurdere om tiltak er nød-vendige, og...

Forfattere Ingrid Solberg Bengt Finstad Henrik H. Berntsen Ola Håvard Diserud Kevin Frank Kari Marie Olli Helgesen Jaewoon Jeong Anja Bråthen Kristoffersen Ane Vigdisdatter Nytrø Crawford W. Revie Rolf Sivertsgård Torfinn Solvang Leif Magne Sunde Trine Thorvaldsen Ingebrigt Uglem Tor Atle Mo
År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1642041

Forfattere Bengt Finstad Ingrid Solberg Johan Henrik Hårdensson Berntsen Ola Håvard Diserud Kevin Frank Kari Marie Olli Helgesen Anja Bråthen Kristoffersen Ane Vigdisdatter Nytrø Crawford W. Revie Jaewoon Jeong rolf SivertsgÅrd Torfinn Solvang Leif Magne Sunde Trine Thorvaldsen Ingebrigt Uglem Tor Atle Mo
År 2018
Type Vitenskapelig foredrag