Til hovedinnhold
Norsk English

TEKMAR - Innovasjon i havbruk i 10 år!

TEKMAR - Innovasjon i havbruk, er en årlig konferanse arrangert siden 2003, der hovedfokus er dagens utfordringer og morgendagens løsninger relatert til sjøbasert lakseoppdrett.

Kontaktperson

Konferansen ble etablert med bakgrunn i at næringen stod overfor utfordringer som var felles for aktørene, og som samtidig krevde samarbeid for å kunne bringe fram løsninger.

TEKMAR aktiviserer i sin arbeidsform deltagerne, der et overordnet mål er åpen innovasjon, - gjennom pre-kompetitivt og kompetitivt samarbeid. TEKMAR har som mål å skaffe "ekstra innovasjonsdrivstoff", ved å kombinere teori og praksis, samt hente impulser fra "nabonæringer".

TEKMAR har etablert seg som en meget viktig arena, og har som mål å være inspirerende, formidle kunnskap, diskutere trender og skape samarbeidskultur. Med basis i TEKMAR er det skapt og gjennomført for næringen mange viktige samarbeidsprosjekter, som har medvirket til utvikling av nye løsninger, bidratt inn i en rekke viktige prosesser, som for eksempel regelverksutforming m.v.

TEKMAR 2012 samlet 272 deltagere, hvorav 73,2 % kom fra industrien.

Bak TEKMAR står Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Norsk industri (NI), Norske Maritime Eksportører (NME) og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), med SINTEF Fiskeri og havbruk som praktisk tilrettelegger.

TEKMAR har videre gitt viktige bidrag til utviklingen av den Europeiske Teknologi og Innovasjon Plattformen (EATIP), www.eatip.eu.

TEKMAR 2013 blir arrangert i Trondheim, 3. og 4. desember 2013, på Clarion Hotell og Congress.

Mer informasjon, inkludert presentasjoner fra avholdte TEKMAR, samt årets arrangement, er tilgjengelig på www.tekmar.no.

TEKMAR 2012: Rundeborddiskusjoner med fokus på å skape morgendagens løsninger for sjøbasert lakseoppdrett.

TEKMAR 2012: Rundeborddiskusjoner med fokus på å skape morgendagens løsninger for sjøbasert lakseoppdrett.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.11.2013 - 31.12.2013