Til hovedinnhold
Norsk English

TEKMAR 2011

For å kunne realisere en videre vekst, er det nødvendig å øke sikkerhet og kontroll i produksjonen. TEKMAR 2011 tar opp hansken fra sist år, og setter bl.a. fokus på om en økt diversifisering i anleggsteknologier vil kunne gi oss bedre kontroll og økt sikkerhet i produksjon.

Kontaktperson

Bedriftene i klyngen av sjømatprodusenter og teknologileverandører står overfor felles teknologiske utfordringer, og med mange kapitalsvake små og mellomstore bedrifter er det nødvendig å bringe aktørene på banen på en “myk” måte gjennom en arena som TEKMAR.

Tidligere har bedrifter sett på hverandre som konkurrenter. I de senere år har næringen blitt mer moden, noe bl.a. integrasjon både i oppdrettsselskaper og teknologileverandører har medvirket til. Samtidig er det nye og mer komplekse utfordringer som ”oppstår”, og det kreves også at en ”etterfyller” med bidrag fra andre industriaktører, kompetansemiljøer osv. Til eksempel er det nærliggende å peke på lakselusutfordringen.

Den inkluderende tilnærmelsesmåte som ligger i TEKMAR har vist å gi frukter, både ved at havbruksnæringen er åpnet for nye industriaktører, at unike prosjekter har blitt drevet fram, men også at det har bidratt til en ”off-the-record”-utvikling av relasjoner mellom kommersielle selskaper.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.12.2011 - 01.02.2012

Ressurser

TEKMAR arrangeres med støtte fra FHF