Til hovedinnhold
Norsk English

TEKMAR – mobiliserer for morgendagens havbruksløsninger

TEKMAR - Innovasjon i havbruk, er en årlig konferanse arrangert siden 2003, der hovedfokus er dagens utfordringer og morgendagens løsninger relatert til sjøbasert lakseoppdrett.

Kontaktperson

Konferansen ble etablert med bakgrunn i at næringen stod overfor utfordringer som var felles for aktørene, og som samtidig krevde samarbeid for å kunne bringe fram løsninger.

TEKMAR aktiviserer i sin arbeidsform deltagerne, der et overordnet mål er åpen innovasjon, - gjennom pre-kompetitivt og kompetitivt samarbeid. TEKMAR har som mål å skaffe "ekstra innovasjonsdrivstoff", ved å kombinere teori og praksis, samt hente impulser, inspirasjon og kunnskap fra andre næringer.

TEKMAR har etablert seg som en meget viktig arena, og har som mål å være inspirerende, formidle kunnskap, diskutere trender og skape samarbeidskultur. Med basis i TEKMAR er det skapt og gjennomført for næringen mange viktige samarbeidsprosjekter, som har medvirket til utvikling av nye løsninger, bidratt inn i en rekke viktige prosesser, som for eksempel regelverksutforming, standardisering m.v.

TEKMAR 2014 samlet 303 deltagere, hvorav over 70 % kom fra industrien.

TEKMAR støttes av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norsk Industri, Norske Maritime Eksportører, Sjømat Norge, og samarbeider med akvARENA og NCE Aquaculture. SINTEF Fiskeri og havbruk er prosjektleder og praktisk tilrettelegger.

TEKMAR har videre gitt viktige bidrag til utviklingen av den Europeiske Teknologi og Innovasjon Plattformen (EATIP), www.eatip.eu.

TEKMAR 2015 blir arrangert i Trondheim, 1. og 2. desember 2015, på Clarion Hotell og Congress. Mer informasjon, inkludert presentasjoner fra avholdte TEKMAR, er tilgjengelig på www.tekmar.no.

 

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.09.2015

Utforsk fagområdene